Rreth Nesh


img
Përurimi i Qendrës ABA dhe i platformës digjitale abaonline.al

Përurimi i Qendrës ABA më datë 29 Janar 2021

Data e publikimit:09/02/2021

Lexo më shumë

img
Komiteti për Nxitjen dhe Forcimin e Aktivitetit të Qendrës ABA

Kush është roli i anëtarëve të Komiteti për Nxitjen dhe Forcimin e Aktivitetit të Qendrës ABA?

Data e publikimit:14/12/2020

Lexo më shumë

img
Ekspertët Kryesorë

Qendra ABA për tu pergjigjur nevojave të fermerëvë shqiptarë për përmirësimin e biznesit të tyre ka përzgjedhur një Ekip Ekspertësh, të cilët përgatisin informacion objektiv, bashkëkohor dhe të besueshëm.

Data e publikimit:17/08/2020

Lexo më shumë

img
Regjistrimi në ABA online

ABA online është një plaformë digjitale që ofron informacione dhe shërbime në sektorin e bujqësisë për të përmbushur nevojat e çdo fermeri shqiptar me qëllim zhvillimin e tyre të biznesit dhe aftësive financiare.

Data e publikimit:17/08/2020

Lexo më shumë

img
Platforma digjitale ABA online

ABA online është një plaformë digjitale që ofron informacione dhe shërbime në sektorin e bujqësisë për të përmbushur nevojat e çdo fermeri shqiptar me qëllim zhvillimin e tyre të biznesit dhe aftësive financiare.

Data e publikimit:17/08/2020

Lexo më shumë

img
QENDRA ABA

Objektivi i Qendrës ABA është përmbushja e nevojave të çdo fermeri shqiptar me qëllim zhvillimin e tyre të biznesit dhe ndërtimin e kapaciteteve dhe aftësive financiare.

Data e publikimit:17/08/2020

Lexo më shumë