Rreth Nesh


img
Ekspertët Kryesorë

Qendra ABA për tu pergjigjur nevojave të fermerëvë shqiptarë për përmirësimin e biznesit të tyre ka përzgjedhur një Ekip Ekspertësh, të cilët përgatisin informacion objektiv, bashkëkohor dhe të besueshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/09/2021

img
Platforma digjitale ABA online

ABA online është një plaformë digjitale që ofron informacione dhe shërbime në sektorin e bujqësisë për të përmbushur nevojat e çdo fermeri shqiptar me qëllim zhvillimin e tyre të biznesit dhe aftësive financiare.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/09/2021

img
QENDRA ABA

Objektivi i Qendrës ABA është përmbushja e nevojave të çdo fermeri shqiptar me qëllim zhvillimin e tyre të biznesit dhe ndërtimin e kapaciteteve dhe aftësive financiare.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/09/2021

img
Regjistrimi në ABA online

ABA online është një plaformë digjitale që ofron informacione dhe shërbime në sektorin e bujqësisë për të përmbushur nevojat e çdo fermeri shqiptar me qëllim zhvillimin e tyre të biznesit dhe aftësive financiare.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/09/2021

img
Përurimi i Qendrës ABA dhe i platformës digjitale abaonline.al

Përurimi i Qendrës ABA më datë 29 Janar 2021

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/08/2021

img
Komiteti për Nxitjen dhe Forcimin e Aktivitetit të Qendrës ABA

Kush është roli i anëtarëve të Komiteti për Nxitjen dhe Forcimin e Aktivitetit të Qendrës ABA?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/07/2021

img
Takim Online mbi prezantimin e Qendrës ABA

Mundësi bashkëpunimi mes Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, FED invest, KASH, Nucleus Albania dhe Qendrës ABA

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/05/2021

img
Regjistrimi në ABA Online

Si të regjistrohemi në ABA Online?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2021