Video


img
MBËSHTETJA E EKSPORTIT TË VAJIT TË ULLIRIT NËPËRMJET PËRMIRËSIMIT TË CILËSISË

Mbështetja e eksportit të vajit të ullirit nëpërmjet përmirësimit të cilësisë

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/08/2023

Data e ri-publikimit: 08/08/2023