Bimë Medicinale


img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MËLLAGËS SË BARDHË

Cilat janë kërkesat e mëllagës së bardhe ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
CILA ËSHTË TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MËLLAGËS SË BARDHË?

Teknologjia e kultivimit dhe përkujdesja ndaj mëllagës së bardhë

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
SËMUNDJET DHE DËMTUESIT KRYESORË TË MËLLAGËS SË BARDHË DHE MENAXHIMI I TYRE

Në prodhimtarinë organike, vetëm masat agroteknike, mekanike dhe biologjike lejohen të zbatohen në mbrojtjen nga sëmundjet, barërat e këqija dhe dëmtuesit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
VJELJA E MËLLAGËS SE BARDHË

Lulet vilen gjatë gjithë periudhës vegjetative. Gjethet vilen jo më shumë se 1/3 e sasisë së tyre duke pasur në konsideratë mbajtjen e një balance në mes masës vegjetative dhe sistemit rrënjor

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/08/2023

Data e ri-publikimit: 29/08/2023

img
VJELJA DHE PËRPUNIMI PAS VJELJES

Si mblidhet kalendula?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
MBROJTJA NGA SËMUNDJET DHE DËMTUESIT

Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit duhet të mbështetet në metodat agroteknike, fizike e biologjike.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KALENDULËS

Cilat janë kërkesat e kaendulës ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/07/2023

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
VJELJA E RIGONIT

Rekomandohet që vjelja të kryhet kur gjysma e bimëve janë në lulëzim. Gjithashtu, afati i vjeljes përcaktohet nga rrëzimi i gjetheve dhe nëse gjethet fillojnë të thahen herët rekomandohet një vjelje e hershme.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË RIGONIT

Gjatë përgatitjes duhet pasur kujdes që të shmangen sa të jetë e mundur mundësinë e formimit të pellgjeve ujore sepse rigoni është shumë i ndjeshëm ndaj lagështirës së tepërt dhe në raste të tilla kalbëzimi i sistemi rrënjorë do të jetë i pa-evitueshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MELISËS (BARI I BLETËS)

Pse merr rëndësi kultivimi i melisës? Cilat janë kërkesat e melisës për klimën dhe tokën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023