Bimë Medicinale


img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË SHEREBELËS

Sherebela përdoret për shërimin e shumë sëmundjeve. Cilat janë kërkesat e sherebelës ndaj faktorëve të mjedisit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/02/2023

Data e ri-publikimit: 16/03/2023

img
Vjelja e sherebelës

Është e detyrueshme një vjelje në fundvjeshtë pasi eliminojmë deri 90% daljen e kërcejve lulore në pranverën e vitit pasardhës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/02/2023

Data e ri-publikimit: 27/02/2023