Gjedhi


img
KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

Lexo më shumë

img
mbi të ushqyerit e Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë

img
Mbi kujdesin shëndetësor për Lopët që Sapo Kanë Pjellë

Kushtojini vëmendje monitorimit të lopëve gjatë dhe pas procesit të pjelljes

Lexo më shumë

img
Çështje të Tjera të Menaxhimit të Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë

img
LOPËT E QUMËSHTIT - KUJDESI SHËNDETËSOR

Cilat janë sëmundjet më kritike që shfaqen tek lopët në laktacion?

Lexo më shumë

img
LOPËT E QUMËSHTIT - ÇËSHTJE TË TJERA QË LIDHEN ME MENAXHIMIN

Çfarë aspektesh të tjera duhet të mbani parasysh gjatë menaxhimit të lopëve në laktacion?

Lexo më shumë

img
MËSHQERRAT - TË USHQYERIT

Si të garantoni përmes të ushqyerit një mëshqerrë me parametrat e duhura?

Lexo më shumë

img
MBI KUJDESIN SHËNDETËSOR TË MËSHQERRAVE

Cilat janë sëmundjet më tipike që prekin mëshqerrat?

Lexo më shumë

img
MËSHQERRAT - ÇËSHTJE TË TJERA QË LIDHEN ME MENAXHIMIN

Cilët elementë të menaxhimit duhet të mbani parasysh për një mëshqerrë që plotëson synimet tuaja?

Lexo më shumë

img
Përkujdesja për Viçat

Viçat janë të rëndësishëm pasi ju tregojnë se si do të jetë ferma juaj në të ardhmen!

Lexo më shumë