Gjedhi


img
Ambjentet lehtësuese në fermat blegtorale të gjedhit

Ambjentet lehtësuese të një ferme përfshijnë strukturat e strehimit, magazinimit, hangarët, padokun, etj. Në varësi nga planifikimi, konstruksioni dhe funksionimi i këtyre ambjenteve, ju mund të siguroni një rritje të efiçencës së fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/09/2022

img
PËRFITIMI EKONOMIK NGA PËRDORIMI I YMCP PËR LOPËT QË SAPO KANË PJELLË

Përdorimi i YMCP ju krijon avantazhin e vetë administrimit të saj në kohën e duhur! Ajo kushton vetëm 1,000 lekë për paketë dhe në rast përsëritje vetëm 2,000 lekë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/09/2022

img
SI TË PËRDORNI YMCP për lopët që sapo kanë pjellë

Në rastet e nevojshme pas çdo pjellje ju mund ta përdorni YMCP duke e administruar vetë procesin.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/09/2022

img
YMCP – PRODUKTI QË ZGJIDH PROBLEMET ME LOPËT PAS PJELLJES

Si ndikon YMCP në rigjallërimin e lopëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/09/2022

img
RËNDËSIA E JONXHËS SI USHQIM PËR BLEGTORINË

A e dini se nga përmbysja e një hektari jonxhë ju i keni siguruar tokës rreth 120 kv lëndë organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 05/09/2022

img
PËRFITIMI EKONOMIK NGA PËRDORIMI I CALF RD PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR

Vetëm për 600 lekë një kapsulë, ju keni në dorë të ardhmen e fermës suaj!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/09/2022

img
SI TË PËRDORNI CALF RD PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR?

Në momentet kur ju vëreni probleme me diarrenë, probleme me tretjen tek viçat, gjatë momentit të shkëputjes nga qumështi, apo në rastin e streseve të ndryshme, ofrojini viçave një kapsulë Calf RD duke filluar nga mosha 3 ditëshe.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/09/2022

img
CALF RD – NJË MUNDËSI PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR

Keni probleme me viçat e porsalindur, mungesë të imunitetit, diarre, plogështi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/09/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË JONXHËS

Para se të filloni kultivimin e jonxhës, ju rekomandojmë të mbani parasysh se...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 04/09/2022

img
KOSITJA DHE MANIPULIMI I JONXHËS

Çfarë duhet të mbani parasysh gjatë kositjes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 04/09/2022