Gjedhi


img
YMCP – PRODUKTI QË ZGJIDH PROBLEMET ME LOPËT PAS PJELLJES

Si ndikon YMCP në rigjallërimin e lopëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/03/2023

img
RËNDËSIA E JONXHËS SI USHQIM PËR BLEGTORINË

A e dini se nga përmbysja e një hektari jonxhë ju i keni siguruar tokës rreth 120 kv lëndë organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 05/03/2023

img
PËRFITIMI EKONOMIK NGA PËRDORIMI I CALF RD PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR

Vetëm për 600 lekë një kapsulë, ju keni në dorë të ardhmen e fermës suaj!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/03/2023

img
SI TË PËRDORNI CALF RD PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR?

Në momentet kur ju vëreni probleme me diarrenë, probleme me tretjen tek viçat, gjatë momentit të shkëputjes nga qumështi, apo në rastin e streseve të ndryshme, ofrojini viçave një kapsulë Calf RD duke filluar nga mosha 3 ditëshe.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/03/2023

img
CALF RD – NJË MUNDËSI PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR

Keni probleme me viçat e porsalindur, mungesë të imunitetit, diarre, plogështi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/03/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË JONXHËS

Para se të filloni kultivimin e jonxhës, ju rekomandojmë të mbani parasysh se...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 04/03/2023

img
Këshilla për Parandalimin e Mastitit në Gjedh - Video Praktike

Në këtë video praktike të përgatitur nga Qendra ABA merrni informacion mbi shkaktarët e mastitit dhe rekomandime për masat që duhet të merrni për parandalimin tij.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/08/2021

Data e ri-publikimit: 26/02/2023

img
CILAT JANË DETYRIMET TUAJA SI PRONAR I TUFËS?

Ju si pronar dhe menaxhues i tufës duhet së pari të tregoni kujdes për kafshët duke i mbikqyrur ato në mënyrë të vazhdueshme dhe duke mos i braktisur ato.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
KOSITJA DHE MANIPULIMI I JONXHËS

Çfarë duhet të mbani parasysh gjatë kositjes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
CILËSIA E QUMËSHTIT

Kur del nga gjiri i lopës qumështi ka një temperaturë prej rreth 37°C.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023