Gjedhi


img
Këshilla për Parandalimin e Mastitit në Gjedh - Video Praktike

Në këtë video praktike të përgatitur nga Qendra ABA merrni informacion mbi shkaktarët e mastitit dhe rekomandime për masat që duhet të merrni për parandalimin tij.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/08/2021

Data e ri-publikimit: 26/08/2022

img
CILAT JANË DETYRIMET TUAJA SI PRONAR I TUFËS?

Ju si pronar dhe menaxhues i tufës duhet së pari të tregoni kujdes për kafshët duke i mbikqyrur ato në mënyrë të vazhdueshme dhe duke mos i braktisur ato.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/08/2022

img
MIRËQENIA E KAFSHËVE DHE RËNDËSIA E SAJ

Mbarështimi i kafshëve në fermë përbën në vetvete një përgjegjësi etike tuajën si pronar apo si drejtues i fermës me qëllim sigurimin e mirëqenies së tyre në shkallën më të lartë të mundshme.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/08/2022

img
CILËSIA E QUMËSHTIT

Kur del nga gjiri i lopës qumështi ka një temperaturë prej rreth 37°C.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/08/2022

img
QUMËSHTI DHE PROCESI I MJELJES NË GJEDHË

Çfarë duhet mbajtur parasysh në mjeljen me dorë dhe në mjeljen e mekanizuar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/08/2022

img
MËSHQERRAT

Mëshqerrat janë fillesa e suksesit për prodhimin e qumështit dhe ripërtëritjen e tufës suaj!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/02/2020

Data e ri-publikimit: 17/08/2022

img
DEZINFEKTIMI NË FERMAT E GJEDHIT

Përse është i nevojshëm dezinfektimi në ambjentet e mbarështimit të kafshëve të fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/08/2022

Data e ri-publikimit: 12/08/2022

img
KAFSHËT E FERMËS, PUNONJËSIT DHE PAISJET

Problemet kryesore me ndikim ekonomik që hasen në fermat blegtorale: mastiti, mungesa e fertilitetit dhe çalimet.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/08/2022

Data e ri-publikimit: 12/08/2022

img
Lopët që sapo kanë pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/02/2020

Data e ri-publikimit: 05/08/2022

img
Këshilla për Kontrollin e Mastitit në Gjedh - Video Praktike

Në këtë video praktike të përgatitur nga Qendra ABA merrni informacion si mund të kontrolloni praninë e mastitit në tufën tuaj me anë të Testit Kalifornian të Mastitit – California Mastiti Test (CMT).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/08/2021

Data e ri-publikimit: 04/08/2022