Gjedhi


img
Trajtimi i thundrave tek lopët

Problemi i thundrave jo vetëm një problem teknik, por edhe ekonomik

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2020

Data e ri-publikimit: 27/07/2022

img
SA DHE SI NDIKOJNË TEMPERATURAT E ULTA TEK GJEDHI DHE TË IMTAT

Cilët janë faktorët që mundësojnë tolerancën ndaj temperaturave të ulta?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/01/2022

Data e ri-publikimit: 24/07/2022

img
PRODHIMI I PLEHUT ORGANIK DHE MANIPULIMI I JASHTËQITJEVE

Cilët janë faktorët që kontrollojnë proçesin e dekompozimit dhe kujdesi që duhet të tregoni për trajtimin e tyre duke qenë se jashtëqitjet e kafshëve përbëjnë një rrezik potencial për sëmundjet infektive tek njerëzit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/07/2022

img
RËNDËSIA E PLEHUT ORGANIK

Sa i rëndësishëm është plehu organik në aktivitetin bujqësor dhe më gjërë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/07/2022

img
ÇFARË PROBLEMESH SHKAKTON MUNGESA E MENAXHIMIT TË DUHUR TË JASHTËQITJEVE

Ju si fermer nuk jeni përgjegjës vetëm për mbarështimin e kafshëve të fermës, por njëkohësisht duhet të tregoni kujdesin e duhur edhe për mjedisin që ju rrethon.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 30/06/2022

img
KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/06/2020

Data e ri-publikimit: 24/06/2022

img
Të ushqyerit e Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/06/2020

Data e ri-publikimit: 16/06/2022

img
Kujdesi shëndetësor për Lopët që Sapo Kanë Pjellë

Kushtojini vëmendje monitorimit të lopëve gjatë dhe pas procesit të pjelljes

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/06/2020

Data e ri-publikimit: 16/06/2022

img
Çështje të Tjera të Menaxhimit të Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/06/2020

Data e ri-publikimit: 16/06/2022

img
NDIKIMET E NDËRSJELLTA NDËRMJET NGROHJES GLOBALE DHE BLEGTORISË

Cilat janë ndikimet e ndyshimeve klimatike e veçanërisht ngrohjes globale mbi blegtorinë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 13/06/2022