Gjedhi


img
USHQIMET BLEGTORALE PËR GJEDHIN

Ushqimet blegtorale është e rëndësishme të prodhohen dhe manipulohen (përpunohen) në mëyrë sa më cilësore duke mundësuar që nga prodhimi në fermë të plotësoni të gjitha nevojat vjetore të tufës suaj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/03/2023

img
Ambjentet lehtësuese në fermat blegtorale të gjedhit

Ambjentet lehtësuese të një ferme përfshijnë strukturat e strehimit, magazinimit, hangarët, padokun, etj. Në varësi nga planifikimi, konstruksioni dhe funksionimi i këtyre ambjenteve, ju mund të siguroni një rritje të efiçencës së fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/03/2023

img
PËRFITIMI EKONOMIK NGA PËRDORIMI I YMCP PËR LOPËT QË SAPO KANË PJELLË

Përdorimi i YMCP ju krijon avantazhin e vetë administrimit të saj në kohën e duhur! Ajo kushton vetëm 1,000 lekë për paketë dhe në rast përsëritje vetëm 2,000 lekë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/03/2023

img
SI TË PËRDORNI YMCP për lopët që sapo kanë pjellë

Në rastet e nevojshme pas çdo pjellje ju mund ta përdorni YMCP duke e administruar vetë procesin.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/03/2023

img
YMCP – PRODUKTI QË ZGJIDH PROBLEMET ME LOPËT PAS PJELLJES

Si ndikon YMCP në rigjallërimin e lopëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/09/2020

Data e ri-publikimit: 10/03/2023

img
RËNDËSIA E JONXHËS SI USHQIM PËR BLEGTORINË

A e dini se nga përmbysja e një hektari jonxhë ju i keni siguruar tokës rreth 120 kv lëndë organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 05/03/2023

img
PËRFITIMI EKONOMIK NGA PËRDORIMI I CALF RD PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR

Vetëm për 600 lekë një kapsulë, ju keni në dorë të ardhmen e fermës suaj!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/03/2023

img
SI TË PËRDORNI CALF RD PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR?

Në momentet kur ju vëreni probleme me diarrenë, probleme me tretjen tek viçat, gjatë momentit të shkëputjes nga qumështi, apo në rastin e streseve të ndryshme, ofrojini viçave një kapsulë Calf RD duke filluar nga mosha 3 ditëshe.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/03/2023

img
CALF RD – NJË MUNDËSI PËR SHËNDETËSIMIN E VIÇAVE TË PORSALINDUR

Keni probleme me viçat e porsalindur, mungesë të imunitetit, diarre, plogështi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/09/2020

Data e ri-publikimit: 04/03/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË JONXHËS

Para se të filloni kultivimin e jonxhës, ju rekomandojmë të mbani parasysh se...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 04/03/2023