Gjedhi


img
QUMËSHTI DHE PROCESI I MJELJES NË GJEDHË

Çfarë duhet mbajtur parasysh në mjeljen me dorë dhe në mjeljen e mekanizuar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
MËSHQERRAT

Mëshqerrat janë fillesa e suksesit për prodhimin e qumështit dhe ripërtëritjen e tufës suaj!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/02/2020

Data e ri-publikimit: 17/02/2023

img
MIRËQENIA E KAFSHËVE DHE RËNDËSIA E SAJ

Mbarështimi i kafshëve në fermë përbën në vetvete një përgjegjësi etike tuajën si pronar apo si drejtues i fermës me qëllim sigurimin e mirëqenies së tyre në shkallën më të lartë të mundshme.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/08/2021

Data e ri-publikimit: 15/02/2023

img
DEZINFEKTIMI NË FERMAT E GJEDHIT

Përse është i nevojshëm dezinfektimi në ambjentet e mbarështimit të kafshëve të fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/08/2022

Data e ri-publikimit: 12/02/2023

img
KAFSHËT E FERMËS, PUNONJËSIT DHE PAISJET

Problemet kryesore me ndikim ekonomik që hasen në fermat blegtorale: mastiti, mungesa e fertilitetit dhe çalimet.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/08/2022

Data e ri-publikimit: 12/02/2023

img
Lopët që sapo kanë pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/02/2020

Data e ri-publikimit: 05/02/2023

img
Këshilla për Kontrollin e Mastitit në Gjedh - Video Praktike

Në këtë video praktike të përgatitur nga Qendra ABA merrni informacion si mund të kontrolloni praninë e mastitit në tufën tuaj me anë të Testit Kalifornian të Mastitit – California Mastiti Test (CMT).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/08/2021

Data e ri-publikimit: 04/02/2023

img
Trajtimi i thundrave tek lopët

Problemi i thundrave jo vetëm një problem teknik, por edhe ekonomik

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2020

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
PRODHIMI I PLEHUT ORGANIK DHE MANIPULIMI I JASHTËQITJEVE

Cilët janë faktorët që kontrollojnë proçesin e dekompozimit dhe kujdesi që duhet të tregoni për trajtimin e tyre duke qenë se jashtëqitjet e kafshëve përbëjnë një rrezik potencial për sëmundjet infektive tek njerëzit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/01/2023

img
RËNDËSIA E PLEHUT ORGANIK

Sa i rëndësishëm është plehu organik në aktivitetin bujqësor dhe më gjërë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/01/2023