Gjedhi


img
Kujdesi Shëndetësor i Lopëve në Fazën e Tharjes

Periudha e tharjes një fazë e rëndësishme gjatë ciklit të lopëve në laktacion!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2020

Data e ri-publikimit: 12/06/2022