Gjedhi


img
Këshilla për Kontrollin e Mastitit në Gjedh - Video Praktike

Në këtë video praktike të përgatitur nga Qendra ABA merrni informacion si mund të kontrolloni praninë e mastitit në tufën tuaj me anë të Testit Kalifornian të Mastitit – California Mastiti Test (CMT).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/08/2021

Data e ri-publikimit: 04/02/2023

img
Trajtimi i thundrave tek lopët

Problemi i thundrave jo vetëm një problem teknik, por edhe ekonomik

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/07/2020

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
PRODHIMI I PLEHUT ORGANIK DHE MANIPULIMI I JASHTËQITJEVE

Cilët janë faktorët që kontrollojnë proçesin e dekompozimit dhe kujdesi që duhet të tregoni për trajtimin e tyre duke qenë se jashtëqitjet e kafshëve përbëjnë një rrezik potencial për sëmundjet infektive tek njerëzit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/01/2023

img
RËNDËSIA E PLEHUT ORGANIK

Sa i rëndësishëm është plehu organik në aktivitetin bujqësor dhe më gjërë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/01/2023

img
ÇFARË PROBLEMESH SHKAKTON MUNGESA E MENAXHIMIT TË DUHUR TË JASHTËQITJEVE

Ju si fermer nuk jeni përgjegjës vetëm për mbarështimin e kafshëve të fermës, por njëkohësisht duhet të tregoni kujdesin e duhur edhe për mjedisin që ju rrethon.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 30/12/2022

img
SPERMA E SEKSUAR

Viç për mbarë është ëndrra e pothuaj çdo fermeri. Tashmë zgjidhja është në dorën tuaj! Mjafton të përdorni spermë të seksuar dhe ju keni mundësinë të përftoni 90% të pasardhësve femra.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 27/12/2022

img
PARANDALIMI I ABORTEVE

Çfarë duhet të mbani parasysh si masa biosigurie?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2022

Data e ri-publikimit: 27/12/2022

img
ABORTET NË GJEDHË

Cilat janë shkaqet e aborteve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2022

Data e ri-publikimit: 27/12/2022

img
KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/06/2020

Data e ri-publikimit: 24/12/2022

img
Të ushqyerit e Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/06/2020

Data e ri-publikimit: 16/12/2022