Gjedhi


img
PARANDALIMI I ABORTEVE

Çfarë duhet të mbani parasysh si masa biosigurie?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2022

Data e ri-publikimit: 27/12/2022

img
ABORTET NË GJEDHË

Cilat janë shkaqet e aborteve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/12/2022

Data e ri-publikimit: 27/12/2022

img
PRODHIMI I NJË MISHI CILËSOR

Si ndikon të ushqyerit në cilësinë e mishit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/05/2021

Data e ri-publikimit: 25/11/2022

img
CILËSIA E PRODUKTEVE TË FERMËS BLEGTORALE

Sigurimi i cilësisë së produkteve të fermës është një proces i cili varet shumë nga mënyra se si ju menaxhoni kafshët e fermës që nga lindja e tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/05/2021

Data e ri-publikimit: 25/11/2022

img
PRAKTIKAT E MIRA TË PUNËS

Çfarë ju sigurojnë dhe përfshijnë këto praktika?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 19/11/2022