Dele & Dhi


img
FLUSHINGU TEK DELET OSE NXITJA PËRMES USHQIMIT ME DRITHËRA

Flushingu është përplotësimi i nevojave për ushqim tek delet me kondicion të dobët trupor si dhe atyre me moshë të avancuar. Përmes përdorimit kryesisht të drithërave në peridhën para ndërzimit dhe në fazën e pare të barrsmërisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
TË USHQYERIT E DELEVE

Cilët janë momentet më kritike në të ushqyerit e deleve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
RIPRODHIMI TEK TË DHIRTAT

Sistemet e përdorura për përmirësimin racor përcaktojnë format e përzgjedhjes së kafshëve meshkuj dhe atyre femra dhe mënyrën e çiftëzimit të tyre. Përmes sistemit të përdorur ju përcaktoni drejtimin afat gjatë të fermës - qumësht, mish, drejtim i dyfishtë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT RACOR TEK TË DHIRTAT

A e dini se dhitë dhe cjeptë e arrijnë moshën e tyre të pjekurisë seksuale nga 5 në 8 muaj?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
KULLOTAT DHE KULLOTJA NGA TË LESHTAT

Kullotat kanë një rëndësi të veçantë në të ushqyerit e deleve pasi ato plotësojnë rreth 70-80% të nevojave të tyre, duke kaluar rreth 10 orë në kullotë. Delet konsumojnë pothuajse të gjithë llojet e barërave në përbërje të një kullote, por kujdes ato janë delikate ndaj kullotave me përqindje të lartë legumesh, pasi tërfili veçanërisht tërfili i kuq dhe jonxha mund të sjellin vonesa në shfaqjen e afshit, ndaj ju rekomandojmë shfrytëzimin e kullotave të përzjera.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
RACAT E DHIVE MË TË MBARËSHTUARA NË VENDIN TONË

Krahas racave të mirënjohura autoktone, dhjetëveçarin e fundit ka marrë një përparësi edhe mbarështimi i racave të importuara, raca të cilat shquhen për prodhimtarinë e tyre të lartë. Mbarështimi i këtyre racave pa dyshim kërkon edhe një vëmendje të shtuar nga ana juaj, eksperiencë dhe njohuri me qëllim mbarëvajtjen e tyre në kushte intensive mbarështimi si dhe përshtatshëmrie me kushtet klimatike, të terrenit si dhe krijimin e ruajtjen e rezistencës ndaj sëmundjeve.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
ÇËSHTJE MENAXHIMI TË TË LESHTAVE

Delet përbëjnë një grup interesant të kafshëve prodhuese të ushqimit për njerëz.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/05/2021

img
RACAT E TË LESHTAVE

Le të njihemi me disa nga racat e të leshtave, qoftë ato të importuara apo edhe ato lokale.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/04/2021

img
PËRMIRËSIMI RACOR DHE RACAT E TË LESHTAVE

Cilat janë delet më të preferuara në tufë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/04/2021

img
KULLOTAT PYJORE – BAZË E SIGURIMIT TË USHQIMIT PËR TË DHIRTAT

Shumllojshmëria e vegjetacionit në të gjithë vendin krijon mundësi për plotësimin e nevojave bazë të dhive për ushqim. Zonat pyjore janë zonat më të pasura për kullotje ku ato shfrytëzohen me efiçencë duke i dhënë vlerë të veçantë mishit dhe qumështit si në cilësi dhe në shije.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/04/2021