Dele & Dhi


img
ORGANIZIMI I TERRITORIT TË FERMËS SË TË IMTAVE

Për të siguruar një organizim sa më efiçent të punës, merrni në konsideratë pozicionimin e elementëve përbërës të fermës si stalla; magazine; vendndodhjen e kullotës; depozitimin e silazhit, barit të thatë, koncentratës, etj. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
HAPëSIRAT PËR STREHIMIN E TË IMTAVE

Kushtojini vëmendje hapsirës në grazhd! Ajo mundëson ushqim për të gjithë në mënyrë të barabartë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
STREHIMI I TË IMTAVE

Përse duhet ti kushtoni vëmendje të veçantë strehimit të të imtave?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
KALENDARI I NGJARJEVE - TË DHIRTAT

STIMULIMI I NDËRZIMIT

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
KALENDARI I NGJARJEVE - TË DHIRTAT/RASTI: PJELLJE TË ORIENTUARA NË PERIUDHËN JANAR-SHKURT

RASTI: PJELLJE TË ORIENTUARA NË PERIUDHËN JANAR-SHKURT

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
KALENDARI I NGJARJEVE NË FERMAT QË MBARËSHTOJNË TË DHIRTA

Përse ju shërben Kalendari i Ngjarjeve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
DHËMBET DHE PERCAKTIMI MOSHËS TEK TË DHIRTAT

Prania dhe gjendja e dhëmbëve përdoren shpesh për të përcaktuar moshën e dhive. Dhitë nuk kanë dhëmbë në nofullën e sipërme, por kanë tetë dhëmbë të përparmë në nofullën e poshtme.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
MJELJA DHE HIGJENA TEK TË DHIRTAT

Përdorni dizinfektant para mjeljes për rreth 30 sekonda për të luftuar bakteriet.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
PASTRIMI I THUNDRAVE TEK TË DHIRTAT

Problemet me thundrat shkaktohen kryesisht nga tej rritja natyrale si dhe nga infeksionet e shkaktuara në terrene me lagështi ku janë të pranishëm mikro-organizmat që shkaktojnë sëmundjet e thundrave.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022

img
IDENTIFIKIMI DHE REGJISTRIMI TEK TË DHIRTAT

Menaxhimi i duhur kërkon identifikim të kafshëve dhe rregjistrim të të dhënave të tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/09/2022