Dele & Dhi


img
KULLOTAT PYJORE – BAZË E SIGURIMIT TË USHQIMIT PËR TË DHIRTAT

Shumllojshmëria e vegjetacionit në të gjithë vendin krijon mundësi për plotësimin e nevojave bazë të dhive për ushqim. Zonat pyjore janë zonat më të pasura për kullotje ku ato shfrytëzohen me efiçencë duke i dhënë vlerë të veçantë mishit dhe qumështit si në cilësi dhe në shije.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2021

img
KËRKESAT E DHIVE PËR USHQIM

Sasia e ushqimit që konsumohet nga dhitë varet nga disa faktorë sikurse janë rraca; seksi; mosha; madhësia; gjendja fiziologjike, pra nëse është barrëse, në fazën e tharjes apo në laktacion;  sistemi i menaxhimit, pra ekstensiv (kryesisht në kullotë) apo intensiv (kryesisht në stallë).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2021

img
TË USHQYERIT E DHIVE

Disa parime lidhur me të ushqyerit e dhive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2021

img
SËMUNDJET MË TË ZAKONSHME TË DELEVE

Duke njohur sëmundjet më të zakonshme që prekin delet, shenjat tipike të tyre si dhe masat për parandalimin e këtyre sëmudjeve, ju mundësoni një tufë të shëndetshme dhe një ekonomi më të mirë e të qëndrueshme të fermës suaj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2021

img
SHËNDETËSIMI I TUFAVE TË DELEVE

Si të garantojmë një tufë delesh të shëndetshme dhe produktive?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2021

img
SËMUNDJET MË TË ZAKONSHME TË DHIVE

Ju nuk mund të ndërrmerni rolin e një veterineri të tufës suaj, por ju mund të fitoni njohuri të mjaftueshme për të kuptuar se cilat janë disa nga sëmundjet më tipike të dhive, shenjat e tyre dhe më e rëndësishmja si mund ti parandaloni ato dhe ti luftoni në bashkëpunim me veterinerin e zonës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
SI MUND TI MBANI DHITË NË GJENDJE TË MIRË SHËNDETËSORE?

Duke mbajtur nën kontroll sëmundjet e kafshëve, ju siguroni një ekonomi më të mirë nga ferma. Vëzhgimi i rregullt i çdo individi në tufë është një domososhmëri.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
SHËNDETËSIMI I TUFAVE TË DHIVE

Përkujdesi për shëndetin është një pjesë e rëndësishme e menaxhimit të dhive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
ORGANIZIMI I TERRITORIT TË FERMËS SË TË IMTAVE

Për të siguruar një organizim sa më efiçent të punës, merrni në konsideratë pozicionimin e elementëve përbërës të fermës si stalla; magazine; vendndodhjen e kullotës; depozitimin e silazhit, barit të thatë, koncentratës, etj. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2021

img
HAPëSIRAT PËR STREHIMIN E TË IMTAVE

Kushtojini vëmendje hapsirës në grazhd! Ajo mundëson ushqim për të gjithë në mënyrë të barabartë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2021