Dele & Dhi


img
RIPRODHIMI TEK TË DHIRTAT

Sistemet e përdorura për përmirësimin racor përcaktojnë format e përzgjedhjes së kafshëve meshkuj dhe atyre femra dhe mënyrën e çiftëzimit të tyre. Përmes sistemit të përdorur ju përcaktoni drejtimin afatgjatë të fermës - qumësht, mish, drejtim i dyfishtë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 31/01/2023

img
TË USHQYERIT E DELEVE

Cilët janë momentet më kritike në të ushqyerit e deleve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 16/01/2023

img
PRODHIMI I PLEHUT ORGANIK DHE MANIPULIMI I JASHTËQITJEVE

Cilët janë faktorët që kontrollojnë proçesin e dekompozimit dhe kujdesi që duhet të tregoni për trajtimin e tyre duke qenë se jashtëqitjet e kafshëve përbëjnë një rrezik potencial për sëmundjet infektive tek njerëzit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/01/2023

img
RËNDËSIA E PLEHUT ORGANIK

Sa i rëndësishëm është plehu organik në aktivitetin bujqësor dhe më gjërë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 01/01/2023

img
ÇFARË PROBLEMESH SHKAKTON MUNGESA E MENAXHIMIT TË DUHUR TË JASHTËQITJEVE

Ju si fermer nuk jeni përgjegjës vetëm për mbarështimin e kafshëve të fermës, por njëkohësisht duhet të tregoni kujdesin e duhur edhe për mjedisin që ju rrethon.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2022

Data e ri-publikimit: 30/12/2022

img
SA DHE SI NDIKOJNË TEMPERATURAT E ULTA TEK GJEDHI DHE TË IMTAT

Cilët janë faktorët që mundësojnë tolerancën ndaj temperaturave të ulta?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/01/2022

Data e ri-publikimit: 16/12/2022

img
NDIKIMET E NDËRSJELLTA NDËRMJET NGROHJES GLOBALE DHE BLEGTORISË

Cilat janë ndikimet e ndyshimeve klimatike e veçanërisht ngrohjes globale mbi blegtorinë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 13/12/2022

img
FLUSHINGU TEK DELET OSE NXITJA PËRMES USHQIMIT ME DRITHËRA

Flushingu është përplotësimi i nevojave për ushqim tek delet me kondicion të dobët trupor si dhe atyre me moshë të avancuar. Përmes përdorimit kryesisht të drithërave në peridhën para ndërzimit dhe në fazën e pare të barrsmërisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT RACOR TEK TË DHIRTAT

A e dini se dhitë dhe cjeptë e arrijnë moshën e tyre të pjekurisë seksuale nga 5 në 8 muaj?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
KULLOTAT DHE KULLOTJA NGA TË LESHTAT

Kullotat kanë një rëndësi të veçantë në të ushqyerit e deleve pasi ato plotësojnë rreth 70-80% të nevojave të tyre, duke kaluar rreth 10 orë në kullotë. Delet konsumojnë pothuajse të gjithë llojet e barërave në përbërje të një kullote, por kujdes ato janë delikate ndaj kullotave me përqindje të lartë legumesh, pasi tërfili veçanërisht tërfili i kuq dhe jonxha mund të sjellin vonesa në shfaqjen e afshit, ndaj ju rekomandojmë shfrytëzimin e kullotave të përzjera.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022