Dele & Dhi


img
PROCEDURAT PËR LEJE NDËRTIMI

Çertifikata e pronësisë si kusht për Lejen e Ndërtimit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/11/2021

Data e ri-publikimit: 12/05/2023

img
STANDARDET MINIMALE TË NDËRTIMIT TË STALLAVE - DELE DHE DHI

Kriteret minimale për ndërtimin e një stalle

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/11/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
KALENDARI I NGJARJEVE - TË LESHTA/RASTI: PJELLJE TË ORIENTUARA NË PERIUDHËN TETOR-DHJETOR

PJELLJE TË ORIENTUARA NË PERIUDHËN TETOR-DHJETOR

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/05/2023

img
ÇËSHTJE MENAXHIMI TË TË LESHTAVE

Delet përbëjnë një grup interesant të kafshëve prodhuese të ushqimit për njerëz.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/11/2020

Data e ri-publikimit: 02/05/2023

img
RACAT E TË LESHTAVE

Le të njihemi me disa nga racat e të leshtave, qoftë ato të importuara apo edhe ato lokale.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/03/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
PËRMIRËSIMI RACOR DHE RACAT E TË LESHTAVE

Cilat janë delet më të preferuara në tufë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/03/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
KULLOTAT PYJORE – BAZË E SIGURIMIT TË USHQIMIT PËR TË DHIRTAT

Shumllojshmëria e vegjetacionit në të gjithë vendin krijon mundësi për plotësimin e nevojave bazë të dhive për ushqim. Zonat pyjore janë zonat më të pasura për kullotje ku ato shfrytëzohen me efiçencë duke i dhënë vlerë të veçantë mishit dhe qumështit si në cilësi dhe në shije.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
KËRKESAT E DHIVE PËR USHQIM

Sasia e ushqimit që konsumohet nga dhitë varet nga disa faktorë sikurse janë rraca; seksi; mosha; madhësia; gjendja fiziologjike, pra nëse është barrëse, në fazën e tharjes apo në laktacion;  sistemi i menaxhimit, pra ekstensiv (kryesisht në kullotë) apo intensiv (kryesisht në stallë).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
TË USHQYERIT E DHIVE

Disa parime lidhur me të ushqyerit e dhive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
SËMUNDJET MË TË ZAKONSHME TË DELEVE

Duke njohur sëmundjet më të zakonshme që prekin delet, shenjat tipike të tyre si dhe masat për parandalimin e këtyre sëmudjeve, ju mundësoni një tufë të shëndetshme dhe një ekonomi më të mirë e të qëndrueshme të fermës suaj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023