Dele & Dhi


img
ÇËSHTJE MENAXHIMI TË TË LESHTAVE

Delet përbëjnë një grup interesant të kafshëve prodhuese të ushqimit për njerëz.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/05/2021

img
RACAT E TË LESHTAVE

Le të njihemi me disa nga racat e të leshtave, qoftë ato të importuara apo edhe ato lokale.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/04/2021

img
PËRMIRËSIMI RACOR DHE RACAT E TË LESHTAVE

Cilat janë delet më të preferuara në tufë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/04/2021

img
KULLOTAT PYJORE – BAZË E SIGURIMIT TË USHQIMIT PËR TË DHIRTAT

Shumllojshmëria e vegjetacionit në të gjithë vendin krijon mundësi për plotësimin e nevojave bazë të dhive për ushqim. Zonat pyjore janë zonat më të pasura për kullotje ku ato shfrytëzohen me efiçencë duke i dhënë vlerë të veçantë mishit dhe qumështit si në cilësi dhe në shije.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/04/2021

img
KËRKESAT E DHIVE PËR USHQIM

Sasia e ushqimit që konsumohet nga dhitë varet nga disa faktorë sikurse janë rraca; seksi; mosha; madhësia; gjendja fiziologjike, pra nëse është barrëse, në fazën e tharjes apo në laktacion;  sistemi i menaxhimit, pra ekstensiv (kryesisht në kullotë) apo intensiv (kryesisht në stallë).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/04/2021

img
TË USHQYERIT E DHIVE

Disa parime lidhur me të ushqyerit e dhive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/04/2021

img
SËMUNDJET MË TË ZAKONSHME TË DELEVE

Duke njohur sëmundjet më të zakonshme që prekin delet, shenjat tipike të tyre si dhe masat për parandalimin e këtyre sëmudjeve, ju mundësoni një tufë të shëndetshme dhe një ekonomi më të mirë e të qëndrueshme të fermës suaj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/04/2021

img
SHËNDETËSIMI I TUFAVE TË DELEVE

Si të garantojmë një tufë delesh të shëndetshme dhe produktive?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/04/2021

img
SËMUNDJET MË TË ZAKONSHME TË DHIVE

Ju nuk mund të ndërrmerni rolin e një veterineri të tufës suaj, por ju mund të fitoni njohuri të mjaftueshme për të kuptuar se cilat janë disa nga sëmundjet më tipike të dhive, shenjat e tyre dhe më e rëndësishmja si mund ti parandaloni ato dhe ti luftoni në bashkëpunim me veterinerin e zonës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/04/2021

img
SI MUND TI MBANI DHITË NË GJENDJE TË MIRË SHËNDETËSORE?

Duke mbajtur nën kontroll sëmundjet e kafshëve, ju siguroni një ekonomi më të mirë nga ferma. Vëzhgimi i rregullt i çdo individi në tufë është një domososhmëri.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/04/2021