Perimet e fushës


img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E SPINAQIT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit ?

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I SPINAQIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e spinaqit?

Për përgatitjen e tokës për mbjelljen e spinaqit duhet të kemi parasysh...

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të Spinaqit në fushë të hapur

Përse spinaqi ka gjetur  përhapje  në vendin tonë?

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË PRESHIT

Si ndryshon koha e vjeljes në varësi të zonës së kultivimit të preshit?

Data e publikimit:09/03/2021

Lexo më shumë

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E PRESHIT NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

Data e publikimit:09/03/2021

Lexo më shumë

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I PRESHIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Data e publikimit:09/03/2021

Lexo më shumë

img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të preshit?

Për përgatitjen e tokës për mbjelljen e preshit duhet të kemi parasysh...

Data e publikimit:09/03/2021

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të preshit në fushë të hapur

Përse preshi ka gjetur përhapje  në vendin tonë?

Data e publikimit:09/03/2021

Lexo më shumë

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË QEPËS

Si ndryshon afati i vjeljes së qepës në varësi të mbjelljes me fidan apo me qepujkë?

Data e publikimit:09/03/2021

Lexo më shumë