Perimet e fushës


img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË KARROTËS

Kujdes! Nuk këshillohet të lahen karrotat që janë për t’u ruajtur.

Lexo më shumë

img
KULTIVARËT, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I KARROTËS NË FUSHË TË HAPUR

Cila është struktura varietore e rekomanduar për karrotën?

Lexo më shumë

img
PËRGATITJA E TOKËS PËR MBJELLJEN E KARROTËS

Toka duhet punuar në thellësinë 35-40cm.

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të karrotës në fushë të hapur

Përse karrota po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË PANXHARIT TË KUQ

Frutrrënjorët shkulen kur të kenë arritur një diametër të paktën prej 5 cm.

Lexo më shumë

img
KULTIVARËT, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I PANXHARIT TË KUQ NË FUSHË TË HAPUR

Cila është struktura varietore e rekomanduar për panxharin e kuq?

Lexo më shumë

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË PANXHARIT TË KUQ NË FUSHË TË HAPUR

Përse panxhari perimor po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë