Perimet e fushës


img
VJELJA DHE AMBALAZHIMI i domates

Rendimenti i domates së fushës varion nga 30-80 kv/dynym por në disa raste edhe më shumë.

Lexo më shumë

img
Sëmundjet dhe dëmtuesit e domates së fushës

Bimët e domates preken nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish, mbrojtja e të cilave kërkon mendimin e specialistit të fushës.

Lexo më shumë

img
MBJELLJA DHE KULTIVIMI I DOMATES

Mbjellja e fidanëve në fushë

Lexo më shumë

img
MBI VARIETETET E DOMATES

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë

img
PËRGATITJA E TOKËS për kultivimin e domates

Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të domates?

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të domates së fushës

Domatja përfshihet në bimët me origjinë nga vendet me klimë të ngrohtë kështu që kjo bimë bën pjesë në grupin e perimeve ngrohtësidashëse.

Lexo më shumë

img
PROTOKOLLI I KULTURËS SË DOMATES

Zgjedhja e fungicidit më të mirë është thelbësore në luftimin e infeksioneve kërpudhore tek domatja.

Lexo më shumë