Perimet e fushës


img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË LAKRËS NË FUSHË TË HAPUR

Vjelja e lakrës kryhet atëherë kur: Koka e saj të ketë arritur madhësinë, formën dhe kompaktësinë karakteristike të kultivarit. Vjelja e parakohëshme, bën që kokat e lakrës të jenë jo plotësisht të formuara. Vjelja e vonshme çon në marrjen e prodhimeve me cilësi të dobët për shkak të shpërthimit të kokave të lakrës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E LAKRËS NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
PËRGATITJA E TOKËS PËR MBJELLJEN E FIDANAVE TË LAKRËS NË FUSHË TË HAPUR

Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të lakrës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË LAKRËS KOKË NË FUSHË TË HAPUR

Në vendin tonë lakra kultivohet kryesisht në Ultësirën Perëndimore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
Teknologjia e kultivimit të Spinaqit në fushë të hapur

Përse spinaqi ka gjetur  përhapje  në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/09/2021

img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e spinaqit?

Për përgatitjen e tokës për mbjelljen e spinaqit duhet të kemi parasysh...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/09/2021

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I SPINAQIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/09/2021

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E SPINAQIT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit ?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/09/2021

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BATHËS NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2021

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË BROKOLIT

Vjelja e brokolit kryhet atëherë kur...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2021