Perimet e fushës


img
Cilët janë sëmundjet dhe dëmtuesit e specit?

Për luftimin e sëmundjeve është e nevojshme të meren masa parandaluese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/08/2020

Data e ri-publikimit: 07/06/2024

img
Cilat janë shërbimet që kryhen gjatë kultivimit të specave?

Menjëherë pas mbjelljes realizohet ujitja për zënie me 1.5 – 2 litraujë për bime.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/08/2020

Data e ri-publikimit: 07/06/2024

img
Si përgatiten fidanët e specit dhe ku?

Në Shqipëri bima e specit kultivohet vetëm nëpërmjet përgatitjes paraprake të fidanave.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/08/2020

Data e ri-publikimit: 07/06/2024

img
KULTIVIMI I SPECIT NË FUSHË TË HAPUR

Në Shqipëri sipërfaqja e mbjellë me speca arrin gati arrin në 3.000 ha, ku peshën kryesore e ze sipërfaqja e mbjellë në kushtet e fushës së hapur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/08/2020

Data e ri-publikimit: 07/06/2024

img
PROBLEMATIKA E AKUMULIMIT TË NITRATEVE NË PERIME

Një nga faktorët që çon në uljen e cilësisë së prodhimit bimor, është edhe abuzimi me përdorimin e tepërt të plehrave kimike dhe kryesisht ato azotike. Ndër kulturat më të ndjeshme në këtë drejtim, janë perimet e sidomos ato gjethore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/09/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
NORMAT E CILËSISË SË BE-SË PËR TREGTIMIN E LAKRËS

(Normat e detyrueshme të cilësisë për lakrën në të gjitha shkallët e tregëtisë). Sipas botimit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e mbështetur nga Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit Ekonomik

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
Normat e cilësisë të BE-së për tregtimin e lulelakrës

Normat e detyrueshme të cilësisë për lulelakrën në të gjitha shkallët e tregëtisë

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/11/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
NORMAT E CILËSISË TË BE-SË PËR TREGTIMIN E KARROTËS

Normë e detyrueshme për të gjitha nivelet e tregtimit. Sipas botimit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e mbështetur nga Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit Ekonomik

Lexo më shumë


Data e publikimit: 13/12/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
Çertifikimet e produkteve rrisin sigurinë, ja sa humbim nga mungesa e tyre

Mungesa e një çertifikimi më të lartë bën që në shumë raste të humbasë gjysma e fitimit. Lidhur me sigurinë ushqimore në vend, vlerësohet se nuk ka vend për panik, por sigurisht që ka vend për përmirësim të punës

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2024

Data e ri-publikimit: 06/06/2024

img
RREGULLAT DHE DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR SHOQËRIMIN E MALLIT PËR TREG

Sipas botimit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e mbështetur nga Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit Ekonomik

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/01/2024

Data e ri-publikimit: 06/06/2024