Perimet e fushës


img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e spinaqit?

Për përgatitjen e tokës për mbjelljen e spinaqit duhet të kemi parasysh...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/03/2021

Data e ri-publikimit: 26/03/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I SPINAQIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/03/2021

Data e ri-publikimit: 26/03/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E SPINAQIT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit ?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/03/2021

Data e ri-publikimit: 26/03/2023

img
PËRSHTATJA E BUJQËSISË NDAJ NDRYSHIMIT TË KLIMËS

Çfarë është ndryshimi i klimës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/03/2023

Data e ri-publikimit: 23/03/2023

img
PËRDORIMI I RREGULLATORËVE TË RRITJES SË INSEKTEVE

Çfarë janë rregullatorët e rritjes së insekteve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/02/2023

Data e ri-publikimit: 16/03/2023

img
PËRGATITJA E TOKËS PËR MBJELLJEN E FIDANAVE TË LAKRËS NË FUSHË TË HAPUR

Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të lakrës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/03/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BATHËS NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/03/2023

img
SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BROKOLIT NË FUSHË TË HAPUR

Cilat janë sëmundjet dhe dëmtuesit e brokolit në fushë të hapur?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 11/03/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË BROKOLIT NË FUSHË TË HAPUR

Përse brokoli po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 11/03/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË LULELAKRËS NË FUSHË

Kujdes ! Vjelja e “kokёs” bёhet duke i prerё sё bashku me disa gjethe.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 11/03/2023