Perimet e fushës


img
Metodat e kontrollit të Tuta absoluta

Si duhet vepruar për vrojtimin e dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 18/11/2022

img
KANCERI BAKTERIAL (Cmm) në domate

Kanceri Bakterial është një sëmundje shumë e rrezikshme e domates që shkaktohet nga Clavibakter Michiganensis (Cmm)

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/11/2021

Data e ri-publikimit: 17/11/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ÇIKORES

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/11/2021

Data e ri-publikimit: 17/11/2022

img
Teknologjia e kultivimit të çikores në fushë të hapur

Përse çikorja meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/11/2021

Data e ri-publikimit: 17/11/2022