Perimet e fushës


img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I RREPËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Rrepës në fushë të hapur

Përse rrepa meriton të  përhapet më shumë  në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I NENEXHIKUT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/05/2022

Data e ri-publikimit: 12/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I RILKËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË QEPËS

Si ndryshon afati i vjeljes së qepës në varësi të mbjelljes me fidan apo me qepujkë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E QEPËS NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I QEPËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të qepës?

Për përgatitjen e tokës për mbjelljen e fidanëve të qepës duhet të kemi parasysh...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Rilkës në fushë të hapur

Përse rilka meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 07/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ANGJINARIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 07/05/2023