Perimet e fushës


img
Teknologjia e kultivimit të Angjinarit në fushë të hapur

Përse angjinari meriton të ketë më shumë përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 07/05/2023

img
Përse duhet përdorur teknika e kapjes masive për kontrollin e tenjës së domates Tuta absoluta?

Treguesit për përdorimin e kurtheve me ujë për kapje masive të insekteve të rritur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023

img
Si veprohet për të kontrolluar dëmtuesit e tokës?

Përse duhen evidentuar dëmtuesit e tokës në kushtet e fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023

img
Cilat pjesë të bimës preken dhe dëmtohen nga tenja e domates Tuta absoluta?

Dëmi shkaktohet nga veprimi i aktivitetit ushqimor të larvave mbi të gjithë pjesët ajrore të bimës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023

img
Ecuria biologjike e Tuta absoluta

Përse duhet njohur ecuria biologjike e dëmtuesit Tuta absoluta në kushtet e fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/11/2021

Data e ri-publikimit: 02/05/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË NENËS

Si kryhet vjelja e prodhimit të nenës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E NENËS NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I NENËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Nenës në fushë të hapur

Përse nena meriton më shumë përhapje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË SALLATËS

Si duhet të bëhet vjelja e sallatës që të konsumohet e freskët?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023