Perimet e fushës


img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I SALLATËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Sallatës në fushë të hapur

Përse sallata po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË MAJDANOZIT

Si kryhet vjelja e prodhimit të majdanozit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E MAJDANOZIT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e majdanozit?

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Majdanozit në fushë të hapur

Përse majdanozi meriton të ketë më shumë përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË NENEXHIKUT NË FUSHË TË HAPUR

Përse nenexhiku meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/05/2022

Data e ri-publikimit: 27/04/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË CIANIT

Lule ciani ka përdorime të shumta. Lulet e kësaj bime mund të konsumohen të gjalla ose të gatuara. Petalet e lules përdoren në sallata për t’i dhënë një ngjyrë tërheqëse, por edhe në ëmbëlsira. Lulekina përdoret edhe në formën e çajit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/04/2023

Data e ri-publikimit: 26/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I LËPJETËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/05/2022

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I PJEPRIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/12/2020

Data e ri-publikimit: 25/04/2023