Perimet e fushës


img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË PANXHARIT TË KUQ

Frutrrënjorët shkulen kur të kenë arritur një diametër të paktën prej 5 cm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E PANXHARIT TË KUQ NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I KOLËRABIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/01/2022

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VJELJA DHE AMBALAZHIMI I PJEPRIT

Pse ka rëndësi momenti i vjeljes së pjeprit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/12/2020

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ASPARAGUT

Kultivarët dhe hibridet e asparagut më të përshtatshëm për kultivim në vendet e mesdheut dhe tek ne

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/08/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Asparagut në fushë të hapur

Përse asparagu meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/08/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË BROKOLIT

Vjelja e brokolit kryhet atëherë kur...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I KUNGULLIT TË DIMRIT NË FUSHË TË HAPUR

Kur duhet të bëhet mbjellja e fidanëve të kungullit të dimrit në fushë të hapur?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2022

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të kungujve të dimrit në fushë të hapur

Cilat janë kërkesat e kungujve të dimrit për klimën, tokën dhe parabimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2022

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
RËNDËSIA E BUJQËSISË URBANE DHE SIGURIMI I USHQIMIT PËR ZHVILLIMIN E QYTETEVE TË SHËNDETSHME DHE TË QËNDRUESHME

Fermat urbane nxisin sipërmarrësit dhe sigurojnë një mundësi për inovacionin

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2022

Data e ri-publikimit: 25/04/2023