Perimet e fushës


img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË PRESHIT

Si ndryshon koha e vjeljes në varësi të zonës së kultivimit të preshit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E PRESHIT NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I PRESHIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të preshit?

Për përgatitjen e tokës për mbjelljen e preshit duhet të kemi parasysh...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të preshit në fushë të hapur

Përse preshi ka gjetur përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VJELJA E LULEVE TË CIANIT

Vjelja e cianit, në varësi të kushteve klimatike, fillon nga fillimi i qershorit dhe vazhdon deri në rënien e ngricave të para vjeshtore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/04/2023

Data e ri-publikimit: 24/04/2023

img
MASAT ZBUTËSE PËR ULJEN E EFEKTIT TË NDRYSHIMIT TË KLIMËS

Efekti i ndryshimeve klimatike, si po rrezikohet Shqipëria?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/04/2023

Data e ri-publikimit: 18/04/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË LAKRËS NË FUSHË TË HAPUR

Vjelja e lakrës kryhet atëherë kur: Koka e saj të ketë arritur madhësinë, formën dhe kompaktësinë karakteristike të kultivarit. Vjelja e parakohëshme, bën që kokat e lakrës të jenë jo plotësisht të formuara. Vjelja e vonshme çon në marrjen e prodhimeve me cilësi të dobët për shkak të shpërthimit të kokave të lakrës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 16/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E LAKRËS NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 16/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I LULELAKRЁS NË FUSHË

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 12/04/2023