Perimet e fushës


img
PËRGATITJA E TOKËS PËR MBJELLJEN E FIDANAVE TË LULELAKRЁS NË FUSHË

Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të lulelakrёs?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 12/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Lulelakrës në fushë

Përse lulelakra ka gjetur përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/09/2020

Data e ri-publikimit: 12/04/2023

img
RRËNJËNGRËNËSI I MISRIT DHE DËMET QË SHKAKTON

Ekzistojnë specie të ndryshme që përbëjnë kompleksin e diabrotikës në misër, ndër të cilët veçohen:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2023

Data e ri-publikimit: 04/04/2023

img
CILA ËSHTË BIOLOGJIA DHE MASAT E KONTROLLIT TË RRËNJËNGRËNËSIT TË MISRIT?

Cila është biologjia dhe masat e kontrollit të rrënjëngrënësit të misrit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2023

Data e ri-publikimit: 04/04/2023

img
SI EVIDENTOHET RRËNJËNGRËNËSI I MISRIT?

Si evidentohet rrënjëngrënësi i misrit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2023

Data e ri-publikimit: 04/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BORZILOKUT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Teknologjia e kultivimit të borzilokut në fushë të hapur

Përse borziloku meriton të  përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Bizeles në fushë të hapur

Përse bizelja po gjen përhapje në vendin tonë dhe cilat janë kërkesat e bizeles për klimën, tokën dhe parabimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/09/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
KULTIVARËT, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I BIZELES NË FUSHË TË HAPUR

Cila është struktura varietore e rekomanduar për bizelen?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/09/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BIZELES NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/09/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023