Perimet e fushës


img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË THJERRËZËS

Thjerrëza kultivohet kryesisht për kokrrat e saj, të cilat janë të shijshme dhe të përvetësueshme nga organizmi i njeriut.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/04/2024

Data e ri-publikimit: 02/04/2024

img
AGROTEKNIKA E KULTIVIMIT TË FASULES

Vetë fasulja nuk ka kërkesa të veçanta ndaj parabimës, mjafton që toka të mos jetë e infektuar nga barërat e këqija dhe nga sëmundjet e dëmtuesit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/03/2024

Data e ri-publikimit: 27/03/2024

img
LUFTIMI I SËMUNDJEVE DHE DËMTUESVE KRYESORË

Të gjitha organet e bimës së fasules rrënjët, gjethet dhe kokrrat mund të preken nga një ose më shumë sëmundje apo dëmtues, nga mbjellja e deri në ruajtje në magazinë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/03/2024

Data e ri-publikimit: 27/03/2024

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË GOJY BERRYT NË FUSHË TË HAPUR

Përse ka rëndësi përhapja e Gojy berry në vendin tonë ?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/03/2024

Data e ri-publikimit: 19/03/2024

img
Teknologjia e kultivimit të Rrepës në fushë të hapur

Përse rrepa meriton të  përhapet më shumë  në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të qepës?

Për përgatitjen e tokës për mbjelljen e fidanëve të qepës duhet të kemi parasysh...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Rilkës në fushë të hapur

Përse rilka meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 07/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Angjinarit në fushë të hapur

Përse angjinari meriton të ketë më shumë përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 07/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I SALLATËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Sallatës në fushë të hapur

Përse sallata po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023