Perimet e fushës


img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË QEPËS

Si ndryshon afati i vjeljes së qepës në varësi të mbjelljes me fidan apo me qepujkë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I QEPËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/03/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË NENËS

Si kryhet vjelja e prodhimit të nenës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E NENËS NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I NENËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Nenës në fushë të hapur

Përse nena meriton më shumë përhapje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 30/04/2023

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË MAJDANOZIT

Si kryhet vjelja e prodhimit të majdanozit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E MAJDANOZIT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e majdanozit?

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 20/04/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I PJEPRIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/12/2020

Data e ri-publikimit: 25/04/2023