Skemat Mbështetëse


img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (I)

Jeni fermer dhe operoni në fushën e bujqësisë apo blegtorisë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/08/2020

Data e ri-publikimit: 02/04/2023

img
SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2021

Mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/03/2021

Data e ri-publikimit: 26/03/2023

img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (II)

Jeni fermer dhe keni nevojë për mbështetje financiare?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 28/02/2023

img
SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2020

Afati i aplikimit 29 maj - 19 qershor

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/06/2020

Data e ri-publikimit: 10/12/2022