Skemat Mbështetëse


img
Nisin aplikimet për skemën e karburantit për bujqësinë

Aplikimet për të përfituar naftë falas për punimet e mekanizuara nisin nga 15 Janari deri në 25 Shkurt 2021.

Lexo më shumë

img
Skema e mbështetjes me inpute bujqësore

Jeni fermer dhe operoni në fushën e bujqësisë apo blegtorisë?

Lexo më shumë