Skemat Mbështetëse


img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (I)

Jeni fermer dhe operoni në fushën e bujqësisë apo blegtorisë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/08/2020

Data e ri-publikimit: 02/04/2023

img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (II)

Jeni fermer dhe keni nevojë për mbështetje financiare?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 28/02/2023