Skemat Mbështetëse


img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (II)

Jeni fermer dhe keni nevojë për mbështetje financiare?

Data e publikimit:29/03/2021

Lexo më shumë

img
SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2021

Mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Data e publikimit:26/03/2021

Lexo më shumë

img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (I)

Jeni fermer dhe operoni në fushën e bujqësisë apo blegtorisë?

Data e publikimit:26/08/2020

Lexo më shumë

img
SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2020

Afati i aplikimit 29 maj - 19 qershor

Data e publikimit:10/06/2020

Lexo më shumë