Agrumet & Ullinjtë


img
Përse duhet përdorur teknika tërhiq e vrit për kontrollin e mizës së ullirit (Atract and Kill)?

Vitet e fundit në mjaft vende që kultivojnë ullirin ka filluar të përdoret një teknikë e re për kontrollin e mizës ullirit duke realizuar kapjet masive të këtij dëmtuesi. Qëllimi i kësaj metode është të eliminojë insektet e rritura të mizës dhe kryesisht femrat duke reduktuar në këtë mënyrë vendosjen e vezëve dhe duke parandaluar  infeksionet.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2021

img
Përse është e rëndësishme ngritja e një agrumishte në një mjedis të qëndrueshëm?

Garantimi i sasisë dhe cilësisë të prodhimit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
Mjedisi i kultivimit të agrumeve

Agrumet kultivohen si bimë me rëndësi të madhe ekonomike dhe vlera të larta ushqyese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
Përse duhet përdorur teknika e kapjes masive të mizës mesdhetare?

Kjo teknikë garanton efektivitet dhe pastërti të frutave e të mjedisit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
Teknikat e kapjes masive për kontrollin e mizes mesdhetare C. capitata

Përse duhet kontrolluar ky dëmtues?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
Përse duhet përdorur sistemi i kontrollit të tenjës së ullirit?

Kontrolli i dëmtuesit mbi bazën e biologjisë së insektit dhe dendësisë së popullatës jep mundësi për të patur një monitorim si dhe një kampionim për të bërë të mundur ecurinë dhe vlerësimin e dëmit nga ky dëmtues.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
Kontrolli i tenjës së ullirit dhe monitorimi i saj me ferromone

Pse duhet mbrojtur nga tenja e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2021

img
Përse duhet përdorur sistemi i kontrollit të breshkëzës së ullirit?

Këshilla mbi sistemin e kontrollit të breshkëzës së ullirit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2021

img
Breshkëza e ullirit dhe kontrolli i saj

Cfarë duhet të kemi parasysh për breshkëzën e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2021