Agrumet & Ullinjtë


img
Krasitja në agrume - Video praktike

Krasitja në agrume është një ndër masat agronomike më të rëndësishme dhe të domosdoshme

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/07/2021

img
Përse dhe si duhet monitoruar Miza Mesdhetare e Agrumeve?

Ky ferromon është një tërheqës i fuqishëm për të evidentuar fluturimet e para të Mizës Mesdhetare të frutave dhe garanton një program të suksesshëm monitorimi.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/06/2021

img
Kërkesat për lëndë ushqyese për agrumet

Cilat janë kërkesat gjatë vitit për elementë ushqyes për agrumet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
Plehërimi i agrumeve

Përse është i rëndësishëm plehërimi i balancuar për agrumet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
Teknologjia e Kultivimit tek Mandarina

Përse është i rëndësishëm kultivimi i mandarinës në një ambjent të qëndrueshëm?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
Varietetet e mandarinave të kultivueshme në kushtet e vendit tonë

Cilat janë varietetet e mandarinave të kultivueshme në kushtet e vendit tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
Limoni, teknologjia e kultivimit

Limoni është një nga bimët më të rëndësishme të agrumeve. I njohur për vetitë e larta kurative.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
Varietetet e limonit të kultivueshëm në kushtet e vendit tonë

Cilat janë varietetet e limonit të kultivueshëm në kushtet e vendit tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/06/2021

img
Kontrolli i mizës së ullirit nëpërmjet grackave ekologjike (Eco-Trapeve)

Pse duhet mbrojtur fruti  nga miza e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2021

img
Përse duhet monitoruar miza e ullirit?

Kufiri i ndërhyrjes përcaktohet me anë të monitorimit të popullatës së mizës së ullirit duke kapur insektet e rritura me anë të kurtheve kromotropike, me ferromone seksuale me substancë amoniakale si dhe duke bërë kampionimin e frutave të ullirit për të parë gjendjen e infeksionit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2021