Agrumet & Ullinjtë


img
Kontrolli i kancerit bacterial në ulli

Përse duhet kontrolluar kanceri bacterial në kulturën e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/01/2022

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
Nematodat e ullirit dhe menaxhimi i tyre

Nematodat janë organizma që prekin dhe shkaktojnë dëme direkte dhe indirekte.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/01/2022

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
Prodhimi i vajit të ullirit organik cilësor

Vaji organik është burim i rëndësishëm ushqimor që garanton shëndet për konsumatorin

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 17/01/2023

img
Krasitja në agrume - Video praktike

Krasitja në agrume është një ndër masat agronomike më të rëndësishme dhe të domosdoshme

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/07/2021

Data e ri-publikimit: 02/01/2023

img
Menaxhimi i integruar i parazitëve të sëmundjeve dhe insekteve dëmtues në agrume dhe ullinj

Menaxhimi i integruar i parazitëve të sëmundjeve dhe insekteve dëmtues në agrume dhe ullinj, është një metodë që i jep përparësi teknikave kulturale, biologjike e kimike e cila ka si qëllim realizimin e një prodhimi me kosto të ulët dhe duke patur një ambient të pastër.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 28/12/2022

img
Cilët janë produktet me bazë bakri dhe përdorimi i tyre?

Cilët janë produktet me bazë bakri dhe përdorimi i tyre?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 13/12/2022

Data e ri-publikimit: 23/12/2022

img
Trajtimet me produkte të mbrojtjes së bimëve me bazë bakri

Çfarë përmbajnë produktet me bazë bakri dhe si i kontrollojnë sëmundjet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 13/12/2022

Data e ri-publikimit: 23/12/2022

img
Përse dhe si duhet monitoruar Miza Mesdhetare e Agrumeve?

Ky ferromon është një tërheqës i fuqishëm për të evidentuar fluturimet e para të Mizës Mesdhetare të frutave dhe garanton një program të suksesshëm monitorimi.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/12/2022

img
Kërkesat për lëndë ushqyese për agrumet

Cilat janë kërkesat gjatë vitit për elementë ushqyes për agrumet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
Plehërimi i agrumeve

Përse është i rëndësishëm plehërimi i balancuar për agrumet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022