Agrumet & Ullinjtë


img
Kontrolli i mizës së ullirit nëpërmjet grackave ekologjike (Eco-Trapeve)

Pse duhet mbrojtur fruti  nga miza e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2022

img
Përse duhet monitoruar miza e ullirit?

Kufiri i ndërhyrjes përcaktohet me anë të monitorimit të popullatës së mizës së ullirit duke kapur insektet e rritura me anë të kurtheve kromotropike, me ferromone seksuale me substancë amoniakale si dhe duke bërë kampionimin e frutave të ullirit për të parë gjendjen e infeksionit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2022

img
Kontrolli i Malsekos në Agrume

Cilat janë shenjat kryesore të kësaj sëmundje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/05/2022

img
Krasitja në Ullinj

Si ndikon krasitja në bimën e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/04/2022

img
KRASITJA NË AGRUME

Si ndikon krasitja në agrume?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/04/2022

img
Përse duhet përdorur teknika tërhiq e vrit për kontrollin e mizës së ullirit (Atract and Kill)?

Vitet e fundit në mjaft vende që kultivojnë ullirin ka filluar të përdoret një teknikë e re për kontrollin e mizës ullirit duke realizuar kapjet masive të këtij dëmtuesi. Qëllimi i kësaj metode është të eliminojë insektet e rritura të mizës dhe kryesisht femrat duke reduktuar në këtë mënyrë vendosjen e vezëve dhe duke parandaluar  infeksionet.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/04/2022

img
Përse është e rëndësishme ngritja e një agrumishte në një mjedis të qëndrueshëm?

Garantimi i sasisë dhe cilësisë të prodhimit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/04/2022

img
Mjedisi i kultivimit të agrumeve

Agrumet kultivohen si bimë me rëndësi të madhe ekonomike dhe vlera të larta ushqyese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/04/2022

img
Përse duhet përdorur teknika e kapjes masive të mizës mesdhetare?

Kjo teknikë garanton efektivitet dhe pastërti të frutave e të mjedisit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/04/2022

img
Teknikat e kapjes masive për kontrollin e mizes mesdhetare C. capitata

Përse duhet kontrolluar ky dëmtues?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/04/2022