Agrumet & Ullinjtë


img
Kontrolli i sëmundjeve kryesore në agrume

Sëmundjet e agrumeve shkaktojnë dëme të konsiderueshme si në aspektin sasior ashtu dhe në aspektin cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 04/04/2024

img
KËRCËNIMI NGA KANCERI BAKTERIAL (AGROBACTERIUM TUMEFACIENSIS) NË PEMËT FRUTORE

Kanceri bakterial i pemëve frutore është sëmundje që shkakton dëme të konsiderueshme. Kanceri bakterial i pemëve shfaqet me tumore në formë dhe madhësi të ndryshme, shfaqen në rrënjë, në qafën e kërcellit, në degëza dhe në lastarë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
SI ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E BAKTERIT?

Është konstatuar se bakteri ruhet në tokë për një periudhë të gjatë kohore në mënyrë saprofite, në varësi nga tipi i tokës dhe përmbajtja e lagështisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
CILAT JANË MASAT E KONTROLLIT?

Cilat janë masat e kontrollit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
KANCERI BAKTERIAL (XANTHOMONAS CITRI PV. CITRI) NË AGRUME DHE MENAXHIMI I SAJ

Cilat janë shenjat dalluese (simptomat) të sëmundjes dhe si bëhet parandalimi i saj?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/01/2024

Data e ri-publikimit: 26/01/2024

img
SI KONTROLLOHET DHE PARANDALOHET SËMUNDJA?

Si zhvillohet dhe përhapet sëmundja?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/01/2024

Data e ri-publikimit: 26/01/2024

img
RUAJTJA DHE MAGAZINIMI I VAJIT TË ULLIRIT

5 rregulla të thjeshta për të ruajtur sa më mirë vajin e ullirit ekstra të virgjër, protagonist i dietës mesdhetare.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 13/11/2023

Data e ri-publikimit: 13/11/2023

img
KONTROLLI I TENJËS MINUSE TË AGRUMEVE PHYLLOCNISTIS CITRELLA

Tenja minuese e agrumeve këto vitet e fundit është kthyer në një problem shqetësues për agrumet që kultivohen në pellgun e mesdheut.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2023

Data e ri-publikimit: 04/10/2023

img
CILA ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E TENJËS SË AGRUMEVE?

Tenja minuese e agrumeve ka katër faza të jetës: veza, larva, pupa dhe insekti i rritur

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2023

Data e ri-publikimit: 04/10/2023

img
ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON DHE SI DËMTON?

Ky dëmtues prek dhe frutin duke shkaktuar dëme si nga ana estetike por edhe nga ajo cilësore. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2023

Data e ri-publikimit: 04/10/2023