Agrumet & Ullinjtë


img
KONTROLLI I MIZËS SË ULLIRIT NËPËRMJET GRACKAVE EKOLOGJIKE (ECO-TRAPEVE).

Pse duhet mbrojtur fruti nga miza e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/09/2023

Data e ri-publikimit: 18/09/2023

img
TENJA MINUESE E AGRUMEVE PHYLLOCNISTIS CITRELLA

Monitorimi dhe trajtimet me insekticide ndaj tenjës së agrumeve.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
RREGULLATORËT E RRITJES SË BIMËVE

Ç’janë rregullatorët e rritjes së bimëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2023

Data e ri-publikimit: 25/05/2023

img
KONTROLLI I MALSEKOS NË AGRUME

Cilat janë shenjat kryesore të kësaj sëmundje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/04/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
Krasitja në Ullinj

Si ndikon krasitja në bimën e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/04/2021

Data e ri-publikimit: 28/04/2023

img
KRASITJA NË AGRUME

Si ndikon krasitja në agrume?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/04/2021

Data e ri-publikimit: 28/04/2023

img
Çfarë ndikimi kanë faktorët agroekologjikë, teknologjikë, faktorët e përpunimit, ambalazhimit, depozitimit dhe ekonomikë në cilësinë e vajit?

Njihuni me faktorët që ndikojnë në cilësinë e vajit të ullirit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 19/04/2023

img
MASAT ZBUTËSE PËR ULJEN E EFEKTIT TË NDRYSHIMIT TË KLIMËS

Efekti i ndryshimeve klimatike, si po rrezikohet Shqipëria?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/04/2023

Data e ri-publikimit: 18/04/2023

img
Përse është e rëndësishme ngritja e një agrumishte në një mjedis të qëndrueshëm?

Garantimi i sasisë dhe cilësisë të prodhimit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Mjedisi i kultivimit të agrumeve

Agrumet kultivohen si bimë me rëndësi të madhe ekonomike dhe vlera të larta ushqyese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023