Agrumet & Ullinjtë


img
Përse duhet përdorur teknika e kapjes masive të mizës mesdhetare?

Kjo teknikë garanton efektivitet dhe pastërti të frutave e të mjedisit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Teknikat e kapjes masive për kontrollin e mizes mesdhetare C. capitata

Përse duhet kontrolluar ky dëmtues?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Përse duhet përdorur sistemi i kontrollit të tenjës së ullirit?

Kontrolli i dëmtuesit mbi bazën e biologjisë së insektit dhe dendësisë së popullatës jep mundësi për të patur një monitorim si dhe një kampionim për të bërë të mundur ecurinë dhe vlerësimin e dëmit nga ky dëmtues.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Kontrolli i tenjës së ullirit dhe monitorimi i saj me ferromone

Pse duhet mbrojtur nga tenja e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Kush janë faktorët që duhet të njoh fermeri për evidentimin në fushë të dinamikës së dëmtuesit breshkëza e ullirit?

Mbajtja nën kontroll e infeksioneve të breshkëzës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2020

Data e ri-publikimit: 08/04/2023

img
Përse duhet përdorur sistemi i kontrollit të breshkëzës së ullirit?

Këshilla mbi sistemin e kontrollit të breshkëzës së ullirit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2020

Data e ri-publikimit: 08/04/2023

img
Breshkëza e ullirit dhe kontrolli i saj

Cfarë duhet të kemi parasysh për breshkëzën e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2020

Data e ri-publikimit: 08/04/2023

img
Kush janë materialet plehëruese në ullishtet organike?

Materialet plehëruese përfshijnë materialet organike (plehërimin e gjelbër, plehun shtazor, kompostimin, mbetjet drunore, gjethet) dhe materialet minerale (në një masë më të vogël).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Të ushqyerit në ullishtarinë organike

Si duhet të veprojmë për plehërimin në ullishtarinë organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Cilat janë zonat më të përshtatshme të bimës së ullirit?

Duke qenë se prodhimi organik i ullirit kërkon mjaft njohuri të mira për biologjinë e bimës, më poshtë do të trajtojmë në mënyrë të përmbledhur disa çështje të biologjisë së kësaj bime.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023