Agrumet & Ullinjtë


img
Çfarë problemesh i dalin fermerit gjatë periudhës së konvertimit në ullishte organike?

Fermerët që konvertojnë rishtazi duhet të mësojnë se si të menaxhojnë një agro-ekosistem të tërë dhe jo vetëm një bimë bujqësore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Kush janë faktorët që përcaktojnë përzgjedhjen e kultivarëve për ullishtat organike?

Punimi i tokës në një ullishte ka për qëllim ruajtjen e tokës bujqësore, të pjellorisë dhe lagështisë së saj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Ngritja dhe menaxhimi i ullishteve organike

Cilat janë hallkat e ngritjes të një ferme organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Nevoja për një prodhim të qëndrueshëm të ullirit

Përse është i nevojshëm prodhimi i qëndrueshëm i ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Përse është e rëndësishme diagnoza paraprake e syrit të palloit?

Kjo metodë diagnoze konsiston në zhytjen e një kampioni prej 100 gjethesh në një solucion hidroksid natriumi ose kaliumi 5%, për 2-3 minuta,  (20°C për gjethet e reja).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Cilët janë faktorët natyral kufizues për sëmundjen e syrit të palloit?

Syri i palloit është sëmundja që shkakton më shumë dëm dhe kërkon vëmendje të vazhdueshme nga fermeri kur kushtet klimatike favorizojnë zhvillimin e sëmundjes dhe çojnë në uljen e prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Kultivimi organik i ullirit

Përsa duhen ngritur ullishtet organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 27/03/2023

img
PËRDORIMI I RREGULLATORËVE TË RRITJES SË INSEKTEVE

Çfarë janë rregullatorët e rritjes së insekteve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/02/2023

Data e ri-publikimit: 16/03/2023

img
Çfarë kultivarësh ulliri duhet të mbjellim në kushtet e vendit tonë autoktonë dhe të importuar?

Mbi kultivarët e ullinjve dhe çfarë duhet të mbjellim në kushtet e vendit tonë autoktonë dhe të importuar

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/03/2023

img
Sistemet e prodhimit të ullirit

Çfarë janë sistemet e prodhimit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/03/2023