Agrumet & Ullinjtë


img
Cili është mekanizmi i veprimit të rregullatorëve, si i ndajmë ato dhe ku përdoren?

Bazuar në mekanizmin e veprimit ndahen:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/02/2023

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
Kontrolli i dëmtuesve kryesorë në agrume

Dëmtuesit insekt janë një rrezik real që shkaktojnë dëme të konsiderueshme e të përvitshme në agrumishtet tona.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 15/02/2023

img
Nga se përbëhen vajrat e bardhë mineral dhe ndikimi i tyre në mjedis?

Nga se përbëhen vajrat e bardhë mineral dhe ndikimi i tyre në mjedis?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/02/2023

Data e ri-publikimit: 06/02/2023

img
Vajrat e bardhë mineralë

Si veprojnë vajrat e bardhë mineralë në kufizimin e rezervave dimëruese?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/02/2023

Data e ri-publikimit: 06/02/2023

img
Kontrolli i kancerit bacterial në ulli

Përse duhet kontrolluar kanceri bacterial në kulturën e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/01/2022

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
Nematodat e ullirit dhe menaxhimi i tyre

Nematodat janë organizma që prekin dhe shkaktojnë dëme direkte dhe indirekte.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/01/2022

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
Prodhimi i vajit të ullirit organik cilësor

Vaji organik është burim i rëndësishëm ushqimor që garanton shëndet për konsumatorin

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 17/01/2023

img
Krasitja në agrume - Video praktike

Krasitja në agrume është një ndër masat agronomike më të rëndësishme dhe të domosdoshme

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/07/2021

Data e ri-publikimit: 02/01/2023

img
Menaxhimi i integruar i parazitëve të sëmundjeve dhe insekteve dëmtues në agrume dhe ullinj

Menaxhimi i integruar i parazitëve të sëmundjeve dhe insekteve dëmtues në agrume dhe ullinj, është një metodë që i jep përparësi teknikave kulturale, biologjike e kimike e cila ka si qëllim realizimin e një prodhimi me kosto të ulët dhe duke patur një ambient të pastër.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 28/12/2022

img
Cilët janë produktet me bazë bakri dhe përdorimi i tyre?

Cilët janë produktet me bazë bakri dhe përdorimi i tyre?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 13/12/2022

Data e ri-publikimit: 23/12/2022