Agrumet & Ullinjtë


img
Trajtimet me produkte të mbrojtjes së bimëve me bazë bakri

Çfarë përmbajnë produktet me bazë bakri dhe si i kontrollojnë sëmundjet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 13/12/2022

Data e ri-publikimit: 23/12/2022

img
Përse dhe si duhet monitoruar Miza Mesdhetare e Agrumeve?

Ky ferromon është një tërheqës i fuqishëm për të evidentuar fluturimet e para të Mizës Mesdhetare të frutave dhe garanton një program të suksesshëm monitorimi.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/12/2022

img
Kërkesat për lëndë ushqyese për agrumet

Cilat janë kërkesat gjatë vitit për elementë ushqyes për agrumet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
Plehërimi i agrumeve

Përse është i rëndësishëm plehërimi i balancuar për agrumet?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
Teknologjia e Kultivimit tek Mandarina

Përse është i rëndësishëm kultivimi i mandarinës në një ambjent të qëndrueshëm?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
Varietetet e mandarinave të kultivueshme në kushtet e vendit tonë

Cilat janë varietetet e mandarinave të kultivueshme në kushtet e vendit tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
Limoni, teknologjia e kultivimit

Limoni është një nga bimët më të rëndësishme të agrumeve. I njohur për vetitë e larta kurative.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
Varietetet e limonit të kultivueshëm në kushtet e vendit tonë

Cilat janë varietetet e limonit të kultivueshëm në kushtet e vendit tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
Si duhet të përdoren plehërat organike në ulllishte?

Plehërat organike, veçanërisht plehu organik i stallës i pa kompostuar duhet të brendësohet në tokë për të shmangur avullimin e azotit dhe për tu pajtuar me standartet organike.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 05/12/2022

img
Kontrolli i syrit të palloit

Përse është i rëndësishëm kontrolli i kësaj sëmundje që shkakton dëme të konsiderueshme?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/03/2022

Data e ri-publikimit: 17/11/2022