Agrumet & Ullinjtë


img
Kontrolli i sëmundjeve kryesore në agrume

Sëmundjet e agrumeve shkaktojnë dëme të konsiderueshme si në aspektin sasior ashtu dhe në aspektin cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 04/04/2024

img
KONTROLLI I MALSEKOS NË AGRUME

Cilat janë shenjat kryesore të kësaj sëmundje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/04/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
Çfarë ndikimi kanë faktorët agroekologjikë, teknologjikë, faktorët e përpunimit, ambalazhimit, depozitimit dhe ekonomikë në cilësinë e vajit?

Njihuni me faktorët që ndikojnë në cilësinë e vajit të ullirit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 19/04/2023

img
Përse është e rëndësishme ngritja e një agrumishte në një mjedis të qëndrueshëm?

Garantimi i sasisë dhe cilësisë të prodhimit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Përse duhet përdorur teknika e kapjes masive të mizës mesdhetare?

Kjo teknikë garanton efektivitet dhe pastërti të frutave e të mjedisit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Përse duhet përdorur sistemi i kontrollit të tenjës së ullirit?

Kontrolli i dëmtuesit mbi bazën e biologjisë së insektit dhe dendësisë së popullatës jep mundësi për të patur një monitorim si dhe një kampionim për të bërë të mundur ecurinë dhe vlerësimin e dëmit nga ky dëmtues.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Kontrolli i tenjës së ullirit dhe monitorimi i saj me ferromone

Pse duhet mbrojtur nga tenja e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
Kush janë faktorët që duhet të njoh fermeri për evidentimin në fushë të dinamikës së dëmtuesit breshkëza e ullirit?

Mbajtja nën kontroll e infeksioneve të breshkëzës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/10/2020

Data e ri-publikimit: 08/04/2023

img
Kush janë materialet plehëruese në ullishtet organike?

Materialet plehëruese përfshijnë materialet organike (plehërimin e gjelbër, plehun shtazor, kompostimin, mbetjet drunore, gjethet) dhe materialet minerale (në një masë më të vogël).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Të ushqyerit në ullishtarinë organike

Si duhet të veprojmë për plehërimin në ullishtarinë organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023