Agrumet & Ullinjtë


img
Kontrolli i sëmundjeve kryesore në agrume

Sëmundjet e agrumeve shkaktojnë dëme të konsiderueshme si në aspektin sasior ashtu dhe në aspektin cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/02/2021

Data e ri-publikimit: 04/04/2024

img
KËRCËNIMI NGA KANCERI BAKTERIAL (AGROBACTERIUM TUMEFACIENSIS) NË PEMËT FRUTORE

Kanceri bakterial i pemëve frutore është sëmundje që shkakton dëme të konsiderueshme. Kanceri bakterial i pemëve shfaqet me tumore në formë dhe madhësi të ndryshme, shfaqen në rrënjë, në qafën e kërcellit, në degëza dhe në lastarë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
SI ËSHTË ECURIA BIOLOGJIKE E BAKTERIT?

Është konstatuar se bakteri ruhet në tokë për një periudhë të gjatë kohore në mënyrë saprofite, në varësi nga tipi i tokës dhe përmbajtja e lagështisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
CILAT JANË MASAT E KONTROLLIT?

Cilat janë masat e kontrollit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/02/2024

Data e ri-publikimit: 26/02/2024

img
KANCERI BAKTERIAL (XANTHOMONAS CITRI PV. CITRI) NË AGRUME DHE MENAXHIMI I SAJ

Cilat janë shenjat dalluese (simptomat) të sëmundjes dhe si bëhet parandalimi i saj?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/01/2024

Data e ri-publikimit: 26/01/2024

img
SI KONTROLLOHET DHE PARANDALOHET SËMUNDJA?

Si zhvillohet dhe përhapet sëmundja?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/01/2024

Data e ri-publikimit: 26/01/2024

img
KONTROLLI I MALSEKOS NË AGRUME

Cilat janë shenjat kryesore të kësaj sëmundje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/04/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
Krasitja në Ullinj

Si ndikon krasitja në bimën e ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/04/2021

Data e ri-publikimit: 28/04/2023

img
Kush janë faktorët që përcaktojnë përzgjedhjen e kultivarëve për ullishtat organike?

Punimi i tokës në një ullishte ka për qëllim ruajtjen e tokës bujqësore, të pjellorisë dhe lagështisë së saj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
Nevoja për një prodhim të qëndrueshëm të ullirit

Përse është i nevojshëm prodhimi i qëndrueshëm i ullirit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023