TË REJAT NË BUJQËSI


img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (II)

Jeni fermer dhe keni nevojë për mbështetje financiare?

Data e publikimit:29/03/2021

Lexo më shumë

img
SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2021

Mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Data e publikimit:26/03/2021

Lexo më shumë

img
Përgatitja e serrës për mbjellje

Reportazhi ndihmon fermerët me kushtet teknike që duhen zbatuar për të përgatitur sa më mirë serrën për mbjellje.

Data e publikimit:08/01/2021

Lexo më shumë

img
Kërkesat specifike për fermat bujqësore sipas standardit EUREPGAP

Çfarë është EUREPGAP?

Data e publikimit:09/09/2020

Lexo më shumë

img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (I)

Jeni fermer dhe operoni në fushën e bujqësisë apo blegtorisë?

Data e publikimit:26/08/2020

Lexo më shumë

img
SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2020

Afati i aplikimit 29 maj - 19 qershor

Data e publikimit:10/06/2020

Lexo më shumë

img
Gati një ligj i ri për vreshtarinë

Çuçi në Mirditë: Po bëjmë gati një ligj të ri për vreshtarinë dhe Kadastrën e Vreshtit

Data e publikimit:31/05/2020

Lexo më shumë

img
MBI PANDEMINË COVID-19 DHE MASAT NË FED INVEST

Masat e marra në FED invest lidhur me pandeminë COVID-19

Data e publikimit:28/05/2020

Lexo më shumë

img
Reforma mbi menaxhimin dhe pronësinë e tokës bujqësore

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi më 5 Mars 2020, projektligjin “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.

Data e publikimit:22/05/2020

Lexo më shumë

img
Mbrojtja e bimëve dhe kafshëve të fermës

Paketa e rregullave përcakton se si duhet të veprojnë fermerët për të mundësuar ndryshimin pozitiv ose Ndërpërputhshmërinë në prodhimin bujqësor. Kërkesat Statutore të Menaxhimit , janë standarde bujqësore që përshkruajnë disa veprimtari të menaxhimit të fermave, të cilat mundësojnë prodhimin ushqimor në përputhje me nevojat mjedisore, të njerëzve dhe kafshëve, dhe qëndrueshmërinë e prodhimit bujqësor.

Data e publikimit:28/01/2020

Lexo më shumë