TË REJAT NË BUJQËSI


img
Gazeta KASH

Gazeta KASH

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/08/2023

Data e ri-publikimit: 14/08/2023

img
Gazeta KASH

E përdyjavshme e pavarur

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 04/04/2023

img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (I)

Jeni fermer dhe operoni në fushën e bujqësisë apo blegtorisë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/08/2020

Data e ri-publikimit: 02/04/2023

img
SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL 2021

Mbështetje financiare për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/03/2021

Data e ri-publikimit: 26/03/2023

img
Kërkesat specifike për fermat bujqësore sipas standardit EUREPGAP

Çfarë është EUREPGAP?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/03/2023

img
Gati një ligj i ri për vreshtarinë

Çuçi në Mirditë: Po bëjmë gati një ligj të ri për vreshtarinë dhe Kadastrën e Vreshtit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/05/2020

Data e ri-publikimit: 02/03/2023

img
Skema e mbështetjes FiAS me inpute bujqësore (II)

Jeni fermer dhe keni nevojë për mbështetje financiare?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 28/02/2023

img
Mbrojtja e bimëve dhe kafshëve të fermës

Paketa e rregullave përcakton se si duhet të veprojnë fermerët për të mundësuar ndryshimin pozitiv ose Ndërpërputhshmërinë në prodhimin bujqësor. Kërkesat Statutore të Menaxhimit , janë standarde bujqësore që përshkruajnë disa veprimtari të menaxhimit të fermave, të cilat mundësojnë prodhimin ushqimor në përputhje me nevojat mjedisore, të njerëzve dhe kafshëve, dhe qëndrueshmërinë e prodhimit bujqësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/01/2020

Data e ri-publikimit: 23/02/2023

img
Edicioni i III-të i Panairit Ndërkombëtar

Edicioni i III-të i Panairit Ndërkombëtar të Agrobiznesit dhe Agroteknologjisë AGROTECH Expo, i organizuar nga Expocity Albania.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2020

Data e ri-publikimit: 16/01/2023

img
Panairi Bujqësor i organizuar nga bashkia Lushnje

Panairi Bujqësor i organizuar nga bashkia Lushnje

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/01/2020

Data e ri-publikimit: 16/01/2023