Drithëra


img
CILA ËSHTË BIOLOGJIA DHE MASAT E KONTROLLIT TË RRËNJËNGRËNËSIT TË MISRIT?

Cila është biologjia dhe masat e kontrollit të rrënjëngrënësit të misrit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2023

Data e ri-publikimit: 04/04/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I GRURIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/11/2022

Data e ri-publikimit: 01/12/2022