Histori Suksesi


img
Familja Dervishi, një histori suksesi në fermat blegtorale (Turan, Tepelenë)

“Faleminderit për mbështetjen.”

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/12/2021

img
Historia e suksesit e blegtorit z. Zini Baçi

“Kjo mbështetje me inpute bujqësore erdhi në kohën më të nevojshme. Mirënjohje të thellë për ndihmën.”

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/12/2021

img
Historia e suksesit e z. Amarildo Hamzallari (Mokra/Pogradec)

“Mirënjohje për mbështetjen me inpute bujqësore, në këtë kohë të vështirë gjatë pandemisë.”

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/12/2021

img
Pasioni për bletarinë i fermerit Vero Zika

“ABA Online, një pafundësi informacioni i dobishëm për fermerët shqiptarë.”

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/12/2021

img
NJIHUNI ME HISTORINË E SUKSESIT TË Z. Artur Xhonaj

Informacionet në ABA Online me shumë vlerë për biznesin tim blegtoral.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/12/2021

img
Njihuni me historinë e suksesit të familjes Baki

“Mirënjohje të thellë për mbështetjen me kredi dhe inpute bujqësore.”

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/12/2021

img
Njihuni me historinë e fermerit z. Sadri Shatri

Më intereson kontakti me ekspertët në ABA Online, komunikimi direkt dhe me korrektesë!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/11/2021

img
NJIHUNI ME HISTORINË E SUKSESIT TË FERMERIT TAFIL LUMSHI

Bashkëpunimin me FED invest e kam nisur shumë heret, qysh në 1996.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/11/2021

img
NJIHUNI ME HISTORINË E SUKSESIT TË FERMERIT Fidai Çela

Vendosur në FshatGramsh të Gramshit, z. Fidai Çela merret me blegtori.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/11/2021