Bletët


img
KUSH JANË FAKTORËT QË E SHKAKTOJNË PESTËN AMERIKANE?

Një numër i madh faktorësh ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes së pestës amerikane.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/08/2020

Data e ri-publikimit: 04/10/2022

img
Sëmundja e varroatozës TEK BLETËT

KAMPIONIMI SEKUENCIAL - TEKNIKË DIAGNOSTIFIKIMI E SHKALLËS SË INFESTIMIT NGA VARROA

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/08/2020

Data e ri-publikimit: 21/09/2022

img
SHENJAT KLINIKE TË NOZEMATOZËS SË BLETËVE

Kur është shkaktari për Nosema apis?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/09/2020

Data e ri-publikimit: 01/09/2022

img
NOZEMATOZA E BLETËVE

Kush janë shkaktarët e kësaj sëmundjeje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/09/2020

Data e ri-publikimit: 01/09/2022

img
LËNDËT USHQYESE DHE PËRFITIMET PREJ MJALTIT

Karakteristikat e mjaltit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/08/2021

Data e ri-publikimit: 24/08/2022

img
Kujdesi për bletët në pranverë 

Në fund të periudhës së dimrit dhe gjatë pranverës familjeve të bletëve duhet t’u sigurohen konditat e nevojshme për zhvillimin normal të tyre. Kjo duhet bërë duke patur parasysh fuqinë e familjes si dhe periudhën në të cilën bëhen punimet përkatëse.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/08/2020

Data e ri-publikimit: 18/08/2022

img
KUJDESI PËR BLETËT GJATË VITIT

Cilat janë avantazhet e familjeve të forta të bletëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/08/2020

Data e ri-publikimit: 18/08/2022

img
SËMUNDJA E VARROATOZËS TEK BLETëT

Shkaktar i sëmundjes është varroa, një akar shpues dhe ektoparazit obligator i bletës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/08/2020

Data e ri-publikimit: 18/08/2022

img
PËRBËRJA DHE PËRDORIMET E QUMËSHTIT TË BLETËS

Përbërësit kryesorë të qumështit të bletës janë uji, proteinat, sheqernat, yndyrnat dhe kripërat minerale.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/08/2021

Data e ri-publikimit: 11/08/2022

img
QUMËSHTI I BLETËS, PRODHIMI DHE RËNDËSIA E TIJ PËR ORGANIZMIN E NJERIUT

Çfarë është qumështi i bletës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 10/08/2021

Data e ri-publikimit: 11/08/2022