Bletët


img
Norma teknike në bletari

Si duhet të kombinohen njohuritë mbi Normat Teknike?

Lexo më shumë

img
VLERËSIMI I NJË SËMUNDJEJE PARAZITARE TEK BLETËT

SI DUHET TË KRYHET KONTROLLI I NJË ZGJOI TË SËMURË?

Lexo më shumë

img
Pozicionimi i zgjojeve në kullotë dhe sjellja në parkun e bletëve

Nga mënyra se si e zgjedhim vendin e pozicionimit të zgjojeve të bletëve varet cilësia e jetës së tyre dhe sasia e prodhimit të pritshëm.

Lexo më shumë

img
SJELLJA NË PARKUN E BLETËVE!

Pajisjet e bletarit dhe sjellja me koloninë e bletëve gjatë vizitave në bletore

Lexo më shumë

img
Cikli I zhvillimit të bletëve

Nëse duam të punojmë me koloninë e bletëve, duhet të njohim fazat për secilin nga pjesëtarët e familjes.

Lexo më shumë

img
PËRBËRJA E FAMILJES BLETË

Tre pjesëtaret e familjes bletë janë bleta punëtore, mashkulli, mëma.

Lexo më shumë