Bletët


img
NOZEMATOZA E BLETËVE

Kush janë shkaktarët e kësaj sëmundjeje?

Lexo më shumë

img
Kujdesi për bletët në pranverë 

Në fund të periudhës së dimrit dhe gjatë pranverës familjeve të bletëve duhet t’u sigurohen konditat e nevojshme për zhvillimin normal të tyre. Kjo duhet bërë duke patur parasysh fuqinë e familjes si dhe periudhën në të cilën bëhen punimet përkatëse.

Lexo më shumë

img
KUJDESI PËR BLETËT GJATË VITIT

Cilat janë avantazhet e familjeve të forta të bletëve?

Lexo më shumë

img
mbi sëmundjen varroatozës TEK BLETëT

KAMPIONIMI SEKUENCIAL - TEKNIKË DIGNOSTIFIKIMI E SHKALLËS SË INFESTIMIT NGA VARROOA

Lexo më shumë

img
SËMUNDJA E VARROATOZËS TEK BLETëT

Shkaktar i sëmundjes është varroa, një akar shpues dhe ektoparazit obligator i bletës.

Lexo më shumë

img
KUSH JANË FAKTORËT QË E SHKAKTOJNË PESTËN AMERIKANE?

Një numër i madh faktorësh ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes së pestës amerikane.

Lexo më shumë

img
SËMUNDJA E PESTËS AMERIKANE tek bleta

Kush është shkaktari i kësaj sëmundjeje?

Lexo më shumë

img
Norma teknike në bletari

Si duhet të kombinohen njohuritë mbi Normat Teknike?

Lexo më shumë

img
VLERËSIMI I NJË SËMUNDJEJE PARAZITARE TEK BLETËT

SI DUHET TË KRYHET KONTROLLI I NJË ZGJOI TË SËMURË?

Lexo më shumë