Pemët frutore & Vreshtat


img
PASURIMI I TOKËS ME ELEMENTË USHQYES (PLEHËRIMI I HARDHISË)

Si përcaktohet sasia e plehrave që ne do të përdorim në plehërimin e hardhisë?

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
Punët dimërore në vreshtat në prodhim (nga nëntori deri në shkurt)

Cilat janë synimet kryesore që synohet të arrihen me anë të krasitjes prodhuese?

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
Vjelja e prodhimit tek mjedra

Pjekja tek kjo bimë nuk është e njëhershme. 

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
Cilat janë përkujdesjet në pemishtet e mjedrës?

Shërbimet agroteknike në kohë ndikojnë në rritjen e prodhimin dhe cilësinë e tij.

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të mjedrës

Pse duhet të kultivojmë mjedrën?

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
KRASITJA PRODHUESE TEK HARDHIA – VIDEO PRAKTIKE

Në këtë video paraqiten krasitja formuese, prodhuese dhe rëndësia e këtij procesi tek hardhia.

Data e publikimit:11/03/2021

Lexo më shumë

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TEK ARRA

Si rregull, traditë, në vendin tonë ka qenë që vjelja të fillojë kur frutat e para fillojnë e bien në tokë. Gjithashtu në praktikë si metodë për vjeljen e frutave të arrës është shkundja me shkopinj të gjatë (purteka) dhe mbledhja e frutave në tokë me dorë. Kjo metodë konsiderohet e rrezikshme pasi dëmton sythat prodhues dhe lëvoren e pemës. Gjithashtu edhe pastrimi nga sharku bëhet me dorë.

Data e publikimit:09/02/2021

Lexo më shumë

img
KULTIVARËT KRYESORË TË ARRËS TË PËRHAPURA NË VENDIN TONË

Përcaktimi i kultivarit merr rëndësi sepse në bazë të karakteristikave të tokës, lartësisë mbi nivelin e detit, temperaturës mesatare vjetore, lagështirës (reshjeve) e faktorë të tjerë, ne përcaktojmë se cili kultivarë është më i përshtatshëm për tokën dhe zonën ku do të ngremë pemëtoren e arrës.

Data e publikimit:09/02/2021

Lexo më shumë

img
Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit tek arra

Arra nuk preket aq shumë nga sëmundje dhe dëmtues sa pemët e tjera frutore, megjithatë sëmundjet dhe dëmtuesit ndikojnë në uljen e prodhimit dhe cilësisë së frutave. Prandaj parandalimi dhe luftimi i tyre merr rëndësi të veçantë.

Data e publikimit:09/02/2021

Lexo më shumë