Pemët frutore & Vreshtat


img
PLEHËRIMI PLOTËSUES (GJETHOR) I VRESHTAVE

Plehërimi gjethor nevojitet për të plotësuar nevojat e bimës së hardhisë dhe për të korrektuar mungesat e makro apo mikro-elementëve gjatë periudhës së vegjetacionit dhe për të rritur rezistencën e bimës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/06/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
Sëmundjet dhe dëmtuesit e hardhisë

Hardhia preket nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish dhe suksesi në mbrojtjen ndaj tyre varet nga monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes së tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/07/2020

Data e ri-publikimit: 26/05/2023

img
RREGULLATORËT E RRITJES SË BIMËVE

Ç’janë rregullatorët e rritjes së bimëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2023

Data e ri-publikimit: 25/05/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KIVIT

Pse ka interes kultivimi i kivit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/10/2020

Data e ri-publikimit: 27/04/2023

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK SHEGA

Kryerja në kohë e cilësi e tyre do të garantojnë një pemishte të shëndetshme, futjen e shpejtë në prodhim, rritjen e jetëgjatësisë, periudhës prodhuese dhe mbi të gjitha sigurohet prodhim i lartë e cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2020

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
VJELJA E PRODHIMI  TEK SHEGA

Frutat e shegës vilen kur të kenë marrë ngjyrën karakteristike të llojit dhe kokrrizat (farat) e brendshme të jenë skuqur dhe ëmbëlsuar.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2020

Data e ri-publikimit: 23/04/2023

img
MBROJTJA NGA SËMUNDJET DHE DËMTUESIT TEK SHEGA

Shega nuk preket aq shumë nga sëmundje dhe dëmtues sa pemët e tjera frutore. Megjithatë edhe tek kjo bimë sëmundjet dhe dëmtuesit ndikojnë në uljen e prodhimit dhe cilësisë së frutave. Prandaj parandalimi dhe luftimi i tyre merr rëndësi të veçantë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2020

Data e ri-publikimit: 23/04/2023

img
Teknologjia e kultivimit të shegës

Shega nuk ka shumë kërkesa për tokën. Mund të kultivohet edhe në toka të thata e të varfra.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2020

Data e ri-publikimit: 23/04/2023

img
Vjelja e prodhimit tek kivi

Kivi hyn në prodhim në vitin e tretë apo të katërt pas mbjelljes, por prodhimi maksimal mund të arrihet në vitin e 7-8, ka raste edhe më vonë vitin e 12 pas mbjelljes. Ajo mund të japë 30-40 ton/ha. Jep prodhim normal deri në moshën 35-45 vjeçare.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2020

Data e ri-publikimit: 23/04/2023

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK KIVI

Si edhe tek pemët e tjera frutore, nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e kivit, koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria, cilësia e prodhimit si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/10/2020

Data e ri-publikimit: 23/04/2023