Pemët frutore & Vreshtat


img
Menaxhimi i integruar i kromës së mollës (Venturia inaequalis).

Sëmundje e rrezikshme në vende me pranvera dhe vera të freskëta dhe me lagështi. Cilat janë shenjat dalluese (simptomat) të kromës së mollës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2024

Data e ri-publikimit: 03/04/2024

img
Si është ecuria biologjike e sëmundjes?

Sëmundja favorizohet në kushte me shi, askospori dhe konidi mbin në praninë e pikës së ujit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2024

Data e ri-publikimit: 03/04/2024

img
Cilat janë masat e kontrollit per kromën?

Në ngritjen e pemtoreve të reja duhet të mbahen parasysh të gjitha masat që kanë të bëjnë:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/04/2024

Data e ri-publikimit: 03/04/2024

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK KUMBULLA

Nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e pemishtes, koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria e pemishtes, cilësia e prodhimit si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 09/01/2024

img
KONTROLLI I BRESHKËZËS PAMBUKORE TË AGRUMEVE ICERYA PURCHASI

Pse duhen mbrojtur Agrumet nga Breshkëza pambukore?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2023

Data e ri-publikimit: 19/10/2023

img
ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON BRESHKËZA PAMBUKORE?

Dëmet në bimë nga breshkëza pambukore e shkaktojnë të dy stadet e insektit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2023

Data e ri-publikimit: 19/10/2023

img
CILAT JANË HAPAT PËR KUJDESIN DHE MIRËMBAJTJEN E BIMËS SË ARRËS?

Hapat për kujdesin dhe mirëmbajtjen e bimës së arrës:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023

img
ARRA DHE KONTROLLI INTEGRUAR I SAJ

Cilat janë kërkesat kryesore klimatiko-tokësore të arrës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET KRYESORE TË ARRËS?

Bima e arrës preket nga një sërë sëmundjesh, por më të rëndësishmet janë si mëposhtë:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023

img
OPERACIONET E GJELBRA TE HARDHIA

Cilat janë parimet bazë që duhet të ndiqni kur kryeni këtë operacion në hardhi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/06/2021

Data e ri-publikimit: 09/06/2023