Pemët frutore & Vreshtat


img
VJELJA E PRODHIMI  TEK SHEGA

Frutat e shegës vilen kur të kenë marrë ngjyrën karakteristike të llojit dhe kokrrizat (farat) e brendshme të jenë skuqur dhe ëmbëlsuar.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/04/2022

img
MBROJTJA NGA SËMUNDJET DHE DËMTUESIT TEK SHEGA

Shega nuk preket aq shumë nga sëmundje dhe dëmtues sa pemët e tjera frutore. Megjithatë edhe tek kjo bimë sëmundjet dhe dëmtuesit ndikojnë në uljen e prodhimit dhe cilësisë së frutave. Prandaj parandalimi dhe luftimi i tyre merr rëndësi të veçantë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/04/2022

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK SHEGA

Në këtë bimë, si edhe pemët e tjera frutore, kryhen një sërë shërbimesh agroteknike. Kryerja në kohë e cilësi e tyre do të garantojnë një pemishte të shëndetshme, futjen e shpejtë në prodhim, rritjen e jetëgjatësisë, periudhës prodhuese dhe mbi të gjitha sigurohet prodhim i lartë e cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/04/2022

img
Teknologjia e kultivimit të shegës

Shega nuk ka shumë kërkesa për tokën. Mund të kultivohet edhe në toka të thata e të varfra.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/04/2022

img
Vjelja e prodhimit tek kivi

Kivi hyn në prodhim në vitin e tretë apo të katërt pas mbjelljes, por prodhimi maksimal mund të arrihet në vitin e 7-8, ka raste edhe më vonë vitin e 12 pas mbjelljes. Ajo mund të japë 30-40 ton/ha. Jep prodhim normal deri në moshën 35-45 vjeçare.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/04/2022

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK KIVI

Si edhe tek pemët e tjera frutore, nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e kivit, koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria, cilësia e prodhimit si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/04/2022

img
CILAT JANË FORMAT E KULTIVIMIT TEK  KIVI?

Si bimë që kërkon sistem mbështetje, kivin mund ta mbajmë në shumë forma.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/04/2022

img
Teknologjia e kultivimit të kivit

Pse ka interes kultivimi i kivit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/04/2022

img
Vjelja e prodhimit tek mjedra

Pjekja tek kjo bimë nuk është e njëhershme. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2022

img
Cilat janë përkujdesjet në pemishtet e mjedrës?

Shërbimet agroteknike në kohë ndikojnë në rritjen e prodhimin dhe cilësinë e tij.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2022