Pemët frutore & Vreshtat


img
Teknologjia e kultivimit të rrushit të tavolinës në serra

Cilat janë disa nga përparësitë e kultivimit të rrushit në serra?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/07/2021

img
TENJA E RRUSHIT DHE LUFTIMI I SAJ

Tenja është ndër shkaqet kryesore për dëmin ekonomik tek rrushi.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 26/07/2021

img
Vjelja e prodhimit tek kajsia

Frutat duhet të jenë në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

img
Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit tek kajsia

Mbi sëmundjet dhe dëmtuesit kryesorë si dhe trajtimi i tyre tek kajsia

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK KAJSIA

Disa nga shërbimet kryesore agroteknike tek kajsia janë: janë punimi i tokës, ujitja, plehërimi, kontrolli i sëmundjeve dhe dëmtuesve, etj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

img
KRASITJA PRODHUESE TEK KAJSIA

Është operacioni që kryhet në pemë pas hyrjes së saj në prodhim. Nëpërmjet krasitjes prodhuese, krasitësi ndërhyn me qëllim që t'i siguroje bimës një korrelacion (ekuilibër) sa më të drejtë ndërmjet rritjes vegjetative dhe asaj prodhuese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

img
FORMAT E KULTIVIMIT TEK KAJSIA

Në zonat fushore rekomandohen të dyja format e kultivimit. Ndërsa në zonat kodrinore preferohet ajo e formës kupore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

img
TEKNOLOGJIA E NGRITJES SË PEMTORES SË KAJSISË

Si në gjithë pemëtoret puna fillon me sistemimin sipërfaqësor dhe disiplinimin e ujërave

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

img
Teknologjia e kultivimit të kajsisë

Në përgjithësi kajsia nuk pëlqen toka të ngjeshura, argjilore të rënda, me shumë gëlqere dhe të papërshkueshme nga uji.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

img
Vjelja e prodhimit tek pjeshka

Frutat duhet të jene në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/07/2021