Pemët frutore & Vreshtat


img
Teknologjia e kultivimit të rrushit të tavolinës në serra

Cilat janë disa nga përparësitë e kultivimit të rrushit në serra?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

Data e ri-publikimit: 26/01/2023

img
TENJA E RRUSHIT DHE LUFTIMI I SAJ

Tenja është ndër shkaqet kryesore për dëmin ekonomik tek rrushi.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

Data e ri-publikimit: 26/01/2023

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK LAJTHIA

Kryerja në kohë e cilësi e shërbimeve agroteknike tek lajthia ndikon në futjen e shpejtë në prodhim, frutifikim të rregullt dhe në jetëgjatësinë e bimës. Ndër shërbimet kryesore janë: punimi i tokës, plehërimi, ujitja, krasitja dhe mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/02/2021

Data e ri-publikimit: 26/01/2023

img
Nematodat e agrumeve dhe menaxhimi i tyre

Përse duhen evidentuar prezencat e nematodave në agrume?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/01/2022

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
Vjelja e prodhimit tek kajsia

Frutat duhet të jenë në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2020

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit tek kajsia

Mbi sëmundjet dhe dëmtuesit kryesorë si dhe trajtimi i tyre tek kajsia

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2020

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK KAJSIA

Disa nga shërbimet kryesore agroteknike tek kajsia janë: janë punimi i tokës, ujitja, plehërimi, kontrolli i sëmundjeve dhe dëmtuesve, etj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2020

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
KRASITJA PRODHUESE TEK KAJSIA

Është operacioni që kryhet në pemë pas hyrjes së saj në prodhim. Nëpërmjet krasitjes prodhuese, krasitësi ndërhyn me qëllim që t'i siguroje bimës një korrelacion (ekuilibër) sa më të drejtë ndërmjet rritjes vegjetative dhe asaj prodhuese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2020

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
FORMAT E KULTIVIMIT TEK KAJSIA

Në zonat fushore rekomandohen të dyja format e kultivimit. Ndërsa në zonat kodrinore preferohet ajo e formës kupore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2020

Data e ri-publikimit: 21/01/2023

img
TEKNOLOGJIA E NGRITJES SË PEMTORES SË KAJSISË

Si në gjithë pemëtoret puna fillon me sistemimin sipërfaqësor dhe disiplinimin e ujërave

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2020

Data e ri-publikimit: 21/01/2023