Pemët frutore & Vreshtat


img
Vjelja e prodhimit tek dardha

Vjelja e dardhëve është pak më ndryshe nga shumica e frutave të tjera, pasi ato duhet të vilen para se të piqen. Nëse piqen në pemë, ato piqen nga brenda jashtë, kështu që pjesa e brendshme bëhet e qulltë (shumë e butë) para se të piqet zona e jashtme. Në  këto raste ato dëmtohen lehtë dhe nuk i rezistojnë transportit.

Lexo më shumë

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK DARDHA

Nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e pemishtes (dardhave), koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria e pemishtes së dardhave, cilësia e prodhimit si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë

img
KRASITJA PRODHUESE TEK DARDHA

Është operacioni që kryhet në pemë pas hyrjes së saj në prodhim.

Lexo më shumë

img
FORMAT E KULTIVIMIT TEK DARDHA

Të gjitha format bimore që kanë si nënshartesa dardhën e egër dhe gorricën, këshillohet forma e lirë e kultivimit dhe kryesisht ajo në formë kupore.

Lexo më shumë

img
TEKNOLOGJIA E NGRITJES SË PEMTORES SË DARDHËS

Ngritja e pemëtoreve të reja është një investim me vlera të mëdha dhe gabimi më i vogël në fillim është me kosto të lartë dhe i pa korrigjueshëm më vonë.

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të dardhës

Frutat e dardhës zënë vendin e dytë në strukturën e konsumit të frutave.

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të Kastravecit në fushë të hapur

Përse kastraveci ka gjetur një përhapje të madhe në vendin tonë ?

Lexo më shumë

img
Vjelja e prodhimit tek kajsia

Frutat duhet të jenë në pjekjen për konsum, d.m.th. frutat të kenë marre pjekurinë, ngjyrën dhe shijen e duhur.

Lexo më shumë

img
Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit tek kajsia

Mbi sëmundjet dhe dëmtuesit kryesorë si dhe trajtimi i tyre tek kajsia

Lexo më shumë

img
SHËRBIMET AGROTEKNIKE TEK KAJSIA

Disa nga shërbimet kryesore agroteknike tek kajsia janë: janë punimi i tokës, ujitja, plehërimi, kontrolli i sëmundjeve dhe dëmtuesve, etj.

Lexo më shumë