Pemët frutore & Vreshtat


img
KONTROLLI I BRESHKËZËS PAMBUKORE TË AGRUMEVE ICERYA PURCHASI

Pse duhen mbrojtur Agrumet nga Breshkëza pambukore?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2023

Data e ri-publikimit: 19/10/2023

img
ÇFARË ORGANI TË BIMËS DËMTON BRESHKËZA PAMBUKORE?

Dëmet në bimë nga breshkëza pambukore e shkaktojnë të dy stadet e insektit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2023

Data e ri-publikimit: 19/10/2023

img
CILAT JANË HAPAT PËR KUJDESIN DHE MIRËMBAJTJEN E BIMËS SË ARRËS?

Hapat për kujdesin dhe mirëmbajtjen e bimës së arrës:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023

img
ARRA DHE KONTROLLI INTEGRUAR I SAJ

Cilat janë kërkesat kryesore klimatiko-tokësore të arrës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023

img
CILAT JANË SËMUNDJET KRYESORE TË ARRËS?

Bima e arrës preket nga një sërë sëmundjesh, por më të rëndësishmet janë si mëposhtë:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/07/2023

Data e ri-publikimit: 11/07/2023

img
OPERACIONET E GJELBRA TE HARDHIA

Cilat janë parimet bazë që duhet të ndiqni kur kryeni këtë operacion në hardhi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 28/06/2021

Data e ri-publikimit: 09/06/2023

img
PLEHËRIMI PLOTËSUES (GJETHOR) I VRESHTAVE

Plehërimi gjethor nevojitet për të plotësuar nevojat e bimës së hardhisë dhe për të korrektuar mungesat e makro apo mikro-elementëve gjatë periudhës së vegjetacionit dhe për të rritur rezistencën e bimës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/06/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
Sëmundjet dhe dëmtuesit e hardhisë

Hardhia preket nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish dhe suksesi në mbrojtjen ndaj tyre varet nga monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes së tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/07/2020

Data e ri-publikimit: 26/05/2023

img
RREGULLATORËT E RRITJES SË BIMËVE

Ç’janë rregullatorët e rritjes së bimëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2023

Data e ri-publikimit: 25/05/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË KIVIT

Pse ka interes kultivimi i kivit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/10/2020

Data e ri-publikimit: 27/04/2023