Bujqësi


img
RËNDËSIA E PRODHIMIT TË FIDANIT NË FIDANISHTE

Fidanishtja është e krijuar enkas me kushtet e përshtatshme, të cilat sigurojnë rritjen e një fidani cilësor dhe të shëndetshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2021

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
PLEHËRIMI PLOTËSUES (GJETHOR) I VRESHTAVE

Plehërimi gjethor nevojitet për të plotësuar nevojat e bimës së hardhisë dhe për të korrektuar mungesat e makro apo mikro-elementëve gjatë periudhës së vegjetacionit dhe për të rritur rezistencën e bimës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/06/2023

Data e ri-publikimit: 06/06/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MELISËS (BARI I BLETËS)

Pse merr rëndësi kultivimi i melisës? Cilat janë kërkesat e melisës për klimën dhe tokën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
VJELJA, THARJA DHE AMBALAZHIMI

Bimët e vjela në Korrik, në krahasim me ato të vjela në fund të verës, përmbajnë një sasi substancash aromatike 20 – 25% më të lartë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
Sëmundjet dhe dëmtuesit e hardhisë

Hardhia preket nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish dhe suksesi në mbrojtjen ndaj tyre varet nga monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes së tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/07/2020

Data e ri-publikimit: 26/05/2023

img
RREGULLATORËT E RRITJES SË BIMËVE

Ç’janë rregullatorët e rritjes së bimëve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2023

Data e ri-publikimit: 25/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I RREPËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Rrepës në fushë të hapur

Përse rrepa meriton të  përhapet më shumë  në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
KONTROLLI I MALSEKOS NË AGRUME

Cilat janë shenjat kryesore të kësaj sëmundje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/04/2021

Data e ri-publikimit: 14/05/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I NENEXHIKUT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/05/2022

Data e ri-publikimit: 12/05/2023