Bujqësi


img
Teknologjia e kultivimit të kungujve të dimrit në fushë të hapur

Cilat janë kërkesat e kungujve të dimrit për klimën, tokën dhe parabimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2022

Data e ri-publikimit: 04/10/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I KUNGULLIT TË DIMRIT NË FUSHË TË HAPUR

Kur duhet të bëhet mbjellja e fidanëve të kungullit të dimrit në fushë të hapur?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/10/2022

Data e ri-publikimit: 04/10/2022

img
Si duhet të përdoren plehërat organike në ulllishte?

Plehërat organike, veçanërisht plehu organik i stallës i pa kompostuar duhet të brendësohet në tokë për të shmangur avullimin e azotit dhe për tu pajtuar me standartet organike.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
Kush janë materialet plehëruese në ullishtet organike?

Materialet plehëruese përfshijnë materialet organike (plehërimin e gjelbër, plehun shtazor, kompostimin, mbetjet drunore, gjethet) dhe materialet minerale (në një masë më të vogël).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
Të ushqyerit në ullishtarinë organike

Si duhet të veprojmë për plehërimin në ullishtarinë organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
Cilat janë zonat më të përshtatshme të bimës së ullirit?

Duke qenë se prodhimi organik i ullirit kërkon mjaft njohuri të mira për biologjinë e bimës, më poshtë do të trajtojmë në mënyrë të përmbledhur disa çështje të biologjisë së kësaj bime.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
Çfarë problemesh i dalin fermerit gjatë periudhës së konvertimit në ullishte organike?

Fermerët që konvertojnë rishtazi duhet të mësojnë se si të menaxhojnë një agro-ekosistem të tërë dhe jo vetëm një bimë bujqësore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BORZILOKUT NË FUSHË TË HAPUR?

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/03/2022

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
VJELJA E LULESHTRYDHEVE

Për luleshtrydhen duhet kushtuar shumë kujdes gjatë vjeljes dhe transportit sepse frutat janë shumë delikat dhe dëmtohen lehtë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/09/2022

img
PËRGATITJA E TOKËS DHE MBJELLJA E FIDANËVE TË LULESHTRYDHES

Metoda e mbjelljes në ambiente të mbrojtura siguron hershmëri të prodhimit dhe prodhim më cilësor.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 30/09/2022