Bujqësi


img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË QEPËS ME QEPUJKË NË FUSHË TË HAPUR

Cilat janë kërkesat e qepës për klimën, tokën dhe parabimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/01/2023

Data e ri-publikimit: 31/01/2023

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I QEPËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 31/01/2023

Data e ri-publikimit: 31/01/2023

img
Avantazhet e domates së shartuar

Shartimi i domates është një teknikë, me origjinë nga vendet e lindjes së largët. Në ditët e sotme, kjo teknikë përdoret masivisht në Europë, Azi dhe Amerikë, ku sipërfaqja e mbjellë me këto bimë është më e lartë se me bimët e pashartuara. Në vitet e fundit, edhe fermerët shqiptarë kanë filluar ta përdorin këtë teknikë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 28/01/2023

img
Avantazhet e specit të shartuar

Shartimi i specit është një teknikë e përdorur gjerësisht në Europë, Azi dhe Amerikë, e cila vitet e fundit ka gjetur përdorim edhe në Shqipëri. Fermerët shqiptar, të gjendur përballë vështirësive në rritje për luftimin e sëmundjeve, kryesisht atyrë që vijnë nga toka, kanë parë përfitimet e kësaj metode për të garantuar një prodhim cilësor dhe rendiment të lartë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 28/01/2023

img
Teknologjia e kultivimit të Kastravecit në fushë të hapur

Përse kastraveci ka gjetur një përhapje të madhe në vendin tonë ?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/08/2020

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
Teknologjia e kultivimit të karrotës në fushë të hapur

Përse karrota po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2021

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË PANXHARIT TË KUQ NË FUSHË TË HAPUR

Përse panxhari perimor po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/01/2021

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
Aplikimi i metodave moderne për një produkt të pastër nga mbetjet

Çfarë është kontrolli biologjik në bujqësi?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
Cilat janë teknikat e shartimit të specit?

Nënshartesa duhet mbjellë 5 ditë më përpara se mbishartesa. Kini parasysh që bimët në momentin që do të shartohen duhet të jenë të shëndetshme dhe të kalitura, në mënyrë që ta përballojnë sa më mirë proçesin e shartimit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 27/01/2023

img
Teknologjia e kultivimit të rrushit të tavolinës në serra

Cilat janë disa nga përparësitë e kultivimit të rrushit në serra?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/07/2021

Data e ri-publikimit: 26/01/2023