Bujqësi


img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TË BROKOLIT

Vjelja e brokolit kryhet atëherë kur...

Lexo më shumë

img
MBI SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BROKOLIT NË FUSHË TË HAPUR

Cilat janë sëmundjet dhe dëmtuesit e brokolit në fushë të hapur?

Lexo më shumë

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË BROKOLIT NË FUSHË TË HAPUR

Përse brokoli po gjen përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë

img
VJELJA DHE RUAJTJA E PRODHIMIT TЁ LULELAKRЁS NË FUSHË

Kujdes ! Vjelja e “kokёs” bёhet duke i prerё sё bashku me disa gjethe.

Lexo më shumë

img
CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E LULELAKRËS NË FUSHË?

Bimët e lulelakrёs preken nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish, mbrojtja e të cilave kërkon mendimin e kualifikuar të specialistit të fushës.

Lexo më shumë

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I LULELAKRЁS NË FUSHË

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë

img
PËRGATITJA E TOKËS PËR MBJELLJEN E FIDANAVE TË LULELAKRЁS NË FUSHË

Si duhet të përgatitet toka për mbjelljen e fidanëve të lulelakrёs?

Lexo më shumë

img
Teknologjia e kultivimit të Lulelakrës në fushë

Përse lulelakra ka gjetur përhapje në vendin tonë?

Lexo më shumë

img
Çfarë kultivarësh ulliri duhet të mbjellim në kushtet e vendit tonë autoktonë dhe të importuar?

Mbi kultivarët e ullinjve dhe çfarë duhet të mbjellim në kushtet e vendit tonë autoktonë dhe të importuar

Lexo më shumë

img
Sistemet e prodhimit të ullirit

Çfarë janë sistemet e prodhimit?

Lexo më shumë