Bujqësi


img
Metodat e kontrollit të Tuta absoluta

Si duhet vepruar për vrojtimin e dëmtuesit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/05/2022

img
KANCERI BAKTERIAL (Cmm) në domate

Kanceri Bakterial është një sëmundje shumë e rrezikshme e domates që shkaktohet nga Clavibakter Michiganensis (Cmm)

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/05/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I ÇIKORES

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/05/2022

img
Teknologjia e kultivimit të çikores në fushë të hapur

Përse çikorja meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 17/05/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I RREPËS

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/05/2022

img
Teknologjia e kultivimit të Rrepës në fushë të hapur

Përse rrepa meriton të  përhapet më shumë  në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/05/2022

img
Teknologjia e kultivimit të lakrës verza

Cilat janë kërkesat e lakrës verza për klimën, tokën dhe parabimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/05/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I LAKRËS VERZA

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/05/2022

img
Teknologjia e kultivimit të nenexhikut në fushë të hapur

Përse nenexhiku meriton të përhapet më shumë në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/05/2022

img
VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I NENEXHIKUT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/05/2022