Blegtori


img
Trajtimi i bletëve kundër varroatozës

Trajtimet me acid formik zakonisht kryhen në sezonin e vjeshtës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/01/2022

img
VETITË E PROPOLISIT

CILAT JANË VETITË E PROPOLISIT?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/01/2022

img
PROPOLISI DHE VETITË E TIJ

Propolisi është një nga pesë produktet e zgjoit, ndoshta më i njohuri ndër ta për vetitë e tij kuruese.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/01/2022

img
Norma teknike në bletari

Si duhet të kombinohen njohuritë mbi Normat Teknike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/01/2022

img
VLERËSIMI I NJË SËMUNDJEJE PARAZITARE TEK BLETËT

SI DUHET TË KRYHET KONTROLLI I NJË ZGJOI TË SËMURË?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/01/2022

img
Pozicionimi i zgjojeve në kullotë dhe sjellja në parkun e bletëve

Nga mënyra se si e zgjedhim vendin e pozicionimit të zgjojeve të bletëve varet cilësia e jetës së tyre dhe sasia e prodhimit të pritshëm.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/01/2022

img
SJELLJA NË PARKUN E BLETËVE!

Pajisjet e bletarit dhe sjellja me koloninë e bletëve gjatë vizitave në bletore

Lexo më shumë


Data e publikimit: 03/01/2022

img
KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/12/2021

img
Administrimi i tregjeve të kafshëve të gjalla në Shqipëri

Garantimi i përmirësimit të standarteve në ruajtjen e shëndetit të kafshëve

Lexo më shumë


Data e publikimit: 23/12/2021