Blegtori


img
Norma teknike në bletari

Si duhet të kombinohen njohuritë mbi Normat Teknike?

Lexo më shumë

img
VLERËSIMI I NJË SËMUNDJEJE PARAZITARE TEK BLETËT

SI DUHET TË KRYHET KONTROLLI I NJË ZGJOI TË SËMURË?

Lexo më shumë

img
Pozicionimi i zgjojeve në kullotë dhe sjellja në parkun e bletëve

Nga mënyra se si e zgjedhim vendin e pozicionimit të zgjojeve të bletëve varet cilësia e jetës së tyre dhe sasia e prodhimit të pritshëm.

Lexo më shumë

img
SJELLJA NË PARKUN E BLETËVE!

Pajisjet e bletarit dhe sjellja me koloninë e bletëve gjatë vizitave në bletore

Lexo më shumë

img
KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

KALENDARI I MENAXHIMIT TË GJEDHIT

Lexo më shumë

img
Cikli I zhvillimit të bletëve

Nëse duam të punojmë me koloninë e bletëve, duhet të njohim fazat për secilin nga pjesëtarët e familjes.

Lexo më shumë

img
PËRBËRJA E FAMILJES BLETË

Tre pjesëtaret e familjes bletë janë bleta punëtore, mashkulli, mëma.

Lexo më shumë

img
mbi të ushqyerit e Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë

img
Mbi kujdesin shëndetësor për Lopët që Sapo Kanë Pjellë

Kushtojini vëmendje monitorimit të lopëve gjatë dhe pas procesit të pjelljes

Lexo më shumë

img
Çështje të Tjera të Menaxhimit të Lopëve që Sapo Kanë Pjellë

Kujdesi për lopët që sapo kanë pjellë ju siguron stabilitet të fermës.

Lexo më shumë