Blegtori


img
Përgatitja dhe Vlerësimi i Cilësisë së Silazhit të Misrit me Kalli

Cilësia fillon me momentin e përgatitjes së silazhit.

Data e publikimit:19/04/2021

Lexo më shumë

img
RACAT E GJEDHIT PËR QUMËSHT

Cilat janë disa nga Racat e qumështit më të përhapura në vendin tonë?

Data e publikimit:29/03/2021

Lexo më shumë

img
RACAT E GJEDHIT PËR MISH

Cilat janë disa nga racat e mishit që janë përshtatur dhe prodhojnë suksesshëm në vendin tonë?

Data e publikimit:29/03/2021

Lexo më shumë

img
TI PËRDORIM KULLOTAT DUKE I RUAJTUAR VLERAT E TYRE

Cilat janë disa nga masat që ju mund të merrni për ruajtjen dhe përmirësimin e kullotave?

Data e publikimit:29/03/2021

Lexo më shumë

img
KULLOTAT, BURIM USHQIMI ME VLERË DHE EFIÇENCË PËR TË IMTAT

Të ushqyerit ka një ndikim të theksuar mbi riprodhimin, sasinë dhe cilësinë e prodhimit të qumështit, gjendjen shëndetësore të tufës, si dhe rritjen e pasardhësve tek të imtat.

Data e publikimit:29/03/2021

Lexo më shumë

img
PARANDALIMI I AFLATOXINËS

Parandalimin e formimit të mykotoxinave duhet ta bëni së pari përmes zbatimit të praktikave të mira bujqësore.

Data e publikimit:29/03/2021

Lexo më shumë

img
AFLATOKSINA

Prekja nga Aflatoxina ndodh në parcela para dhe gjatë procesit të vjeljes dhe atij të korrjes

Data e publikimit:29/03/2021

Lexo më shumë

img
Informacioni ështe duke u përgatitur

Faleminderit që shfletoni ABA Online!

Data e publikimit:24/03/2021

Lexo më shumë

img
KOSITJA DHE MANIPULIMI I JONXHËS

Çfarë duhet të mbani parasysh gjatë kositjes?

Data e publikimit:02/03/2021

Lexo më shumë

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË JONXHËS

Para se të filloni kultivimin e jonxhës, ju rekomandojmë të mbani parasysh se...

Data e publikimit:02/03/2021

Lexo më shumë