Blegtori


img
Përgatitja dhe Vlerësimi i Cilësisë së Silazhit të Misrit me Kalli

Cilësia fillon me momentin e përgatitjes së silazhit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/10/2021

img
CILAT JANË FORMAT E PËRDORIMIT TË SHEQERIT NË TË USHQYERIT E BLETËVE?

Sheqeri mund të përdoret te bletët në formën e sherbetit ose të kandit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
TË USHQYERIT E FAMILJEVE TË BLETËVE

Kur duhen ushqyer bletët?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
Cfarë duhet të di përpara se të përdor bletët pjalmuese?

Ja disa sugjerime përpara se të vendosni një koshere në serë apo fushë të hapur!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
Cfarë janë bletët pjalmuese?

Një specie bletësh të cilat përdoren në bujqësi për pjalmimin e kulturave.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
SËMUNDJA E PESTËS EUROPIANE

Çfarë është Pesta europiane?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2021

img
KULLOTAT PYJORE – BAZË E SIGURIMIT TË USHQIMIT PËR TË DHIRTAT

Shumllojshmëria e vegjetacionit në të gjithë vendin krijon mundësi për plotësimin e nevojave bazë të dhive për ushqim. Zonat pyjore janë zonat më të pasura për kullotje ku ato shfrytëzohen me efiçencë duke i dhënë vlerë të veçantë mishit dhe qumështit si në cilësi dhe në shije.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2021

img
KËRKESAT E DHIVE PËR USHQIM

Sasia e ushqimit që konsumohet nga dhitë varet nga disa faktorë sikurse janë rraca; seksi; mosha; madhësia; gjendja fiziologjike, pra nëse është barrëse, në fazën e tharjes apo në laktacion;  sistemi i menaxhimit, pra ekstensiv (kryesisht në kullotë) apo intensiv (kryesisht në stallë).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2021

img
TË USHQYERIT E DHIVE

Disa parime lidhur me të ushqyerit e dhive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2021