Blegtori


img
SI TË PËRBALLOJMË PROBLEMET QË SHFAQEN NGA NGROHJA (DJEGIA) E USHQIMEVE?

Cfarë mund të bëni me barin e dëmtuar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
NXEHTËSIA SHKAKTAR I PRISHJES SË CILËSISË SË USHQIMEVE

Cilat janë nivelet e rrezikshme të temperaturave dhe ndikimi i tyre mbi cilësinë e barit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
METODAT PËR MBAJTJEN E TEMPERATURËS OPTIMALE NË USHQIMIN DITOR TË LOPËVE

Cilët faktorë ndikojnë në ngrohjen (djegien) e barit të jonxhës dhe barit të livadhit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
PARANDALIMI I AFLATOXINËS

Parandalimin e formimit të mykotoxinave duhet ta bëni së pari përmes zbatimit të praktikave të mira bujqësore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
STINA E NXEHTË DHE NDIKIMI MBI TUFËN E GJEDHIT

Tashmë kemi hyrë në stinën e nxehtë të verës shoqëruar me rritje të temperaturave të ajrit, ndaj është shumë e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje të veçantë monitorimit të sjelljes së tufës suaj me qëllim që të siguroni hidratimin e duhur të saj dhe uljen e ndikimit të temperaturave të larta.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
PROCESI I VLERËSIMIT TË KONDICIONIT TRUPOR

Si bëhet procesi i vlerësimit të kondicionit trupor tek lopa dhe çfarë duhet të keni parasysh për cdo lloj kondicioni trupor?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
PËRSE ËSHTË I RËNDËSISHËM VLERËSIMI I KONDICIONIT TRUPOR TEK GJEDHI?

Vlerësimi me pikë i kondicionit trupor tek gjedhi është një metodë që shërben për të vlerësuar kondicionin trupor të kafshës, ose nivelin e dobësimit apo atë të dhjamosjes së tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
SHENJAT E IDENTIFIKIMIT TË STRESIT NGA VAPA

Shenjat e identifikimit të stresit nga vapa përfshijnë si ato fizike ashtu edhe ato të sjelljes.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 30/06/2023

img
TRAJTIMI I STRESIT NGA VAPA

Nëse kafshët tuaja po shfaqin ndonjë nga shenjat e stresit nga vapa, ju mund të ndërmerreni veprimet e mëposhtme për ta zbutur ndikimin e vapës:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 30/06/2023

img
SI TË MBROJMË TOKËN NGA GËRRYERJA?

Cilët janë formacionet tokësore dhe roli i tyre në qëndrueshmërinë ndaj gërryerjes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/06/2023

Data e ri-publikimit: 27/06/2023