Blegtori


img
DYLLI I BLETËS, PASTRIMI DHE DEZINFEKTIMI I TIJ

Dylli i bletës është një produkt natyral që prodhohet nga bletët për të ndërtuar strukturat e brendshme të zgjoit të tyre. Përdoret gjerësisht për vetitë e tij kundër ujit dhe mbrojtëse, si në ushqim ashtu edhe në kozmetikë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
HIGJIENA DHE DEZINFEKTIMI NË ZONA TË VEÇANTA

Çfarë duhet të keni parasysh gjatë dezinfektimit në zonën e mjeljes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 12/08/2022

Data e ri-publikimit: 12/04/2023

img
RACAT E GJEDHIT PËR MISH

Cilat janë disa nga racat e mishit që janë përshtatur dhe prodhojnë suksesshëm në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 12/04/2023

img
NDIKIMI I BLEGTORISË MBI NDRYSHIMET KLIMATIKE

Përllogaritjet tregojnë se blegtoria ndikon në një masë të konsiderueshme në efektin serë në nivel global.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 05/04/2023

img
KUSH JANË FAKTORËT QË E SHKAKTOJNË PESTËN AMERIKANE?

Një numër i madh faktorësh ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes së pestës amerikane.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/08/2020

Data e ri-publikimit: 04/04/2023

img
AFLATOKSINA

Prekja nga Aflatoxina ndodh në parcela para dhe gjatë procesit të vjeljes dhe atij të korrjes

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
RACAT E GJEDHIT PËR QUMËSHT

Cilat janë disa nga Racat e qumështit më të përhapura në vendin tonë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
TI PËRDORIM KULLOTAT DUKE I RUAJTUAR VLERAT E TYRE

Cilat janë disa nga masat që ju mund të merrni për ruajtjen dhe përmirësimin e kullotave?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
KULLOTAT, BURIM USHQIMI ME VLERË DHE EFIÇENCË PËR TË IMTAT

Të ushqyerit ka një ndikim të theksuar mbi riprodhimin, sasinë dhe cilësinë e prodhimit të qumështit, gjendjen shëndetësore të tufës, si dhe rritjen e pasardhësve tek të imtat.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
NGA PAISJET E THJESHTA TEK SISTEMET E LIDHJES SË PAISJEVE TEKNOLOGJIKE ME INTERNETIN

Aktivitetet që realizohen sot përmes sistemit të lidhjes së paisjeve teknologjike me internetin dhe përfitimet prej tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/09/2022

Data e ri-publikimit: 29/03/2023