Blegtori


img
PRODHIMI I NJË MISHI CILËSOR

Si ndikon të ushqyerit në cilësinë e mishit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/05/2021

Data e ri-publikimit: 25/11/2022

img
CILËSIA E PRODUKTEVE TË FERMËS BLEGTORALE

Sigurimi i cilësisë së produkteve të fermës është një proces i cili varet shumë nga mënyra se si ju menaxhoni kafshët e fermës që nga lindja e tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/05/2021

Data e ri-publikimit: 25/11/2022

img
DOMOSDOSHMËRIA E PLOTËSIMIT TË KËRKESAVE PËR PROTEINA NË SEZONET KUR POLENI MUNGON NË NATYRË

Në dekadën e fundit është gjithnjë e më e zakonshme të dëgjosh nga bletarët se "mbretëresha nuk e ndaloi pjelljen këtë dimër".

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/01/2021

Data e ri-publikimit: 25/11/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË MISRIT

Në vendin tonë misri mbillet edhe si bimë foragjere, i cili është i rëndësishëm për ushqimin e blegtorisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 24/11/2022

img
Lopët në Tharje - Të Ushqyerit

Periudha e tharjes një fazë e rëndësishme gjatë ciklit të lopëve në laktacion!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 25/05/2020

Data e ri-publikimit: 21/11/2022

img
Lopët në Tharje

Periudha e tharjes, një fazë e rëndësishme gjatë ciklit të lopëve në laktacion!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 21/01/2020

Data e ri-publikimit: 21/11/2022

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË ELBIT

Kërkesat e elbit për klimën dhe tokën

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/04/2022

Data e ri-publikimit: 21/11/2022

img
PRAKTIKAT E MIRA TË PUNËS

Çfarë ju sigurojnë dhe përfshijnë këto praktika?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 07/05/2021

Data e ri-publikimit: 19/11/2022