Blegtori


img
SI TË REALIZOJMË PËRZGJEDHJEN E DEMAVE PËR PËRMIRËSIMIN E TIPAREVE TË DËSHIRUARA

Cila është mënyra se si mund të interpretoni të dhënat e një katalogu për tiparin e përmirësimit të rezistencës ndaj mastitit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/11/2023

Data e ri-publikimit: 06/11/2023

img
PROBLEME ME MENAXHIMIN E FERMAVE TË VOGLA TË GJEDHIT

Sugjerimet dhe këshillat nga ekspertët për përmirësimin e problemeve të evidentuara nga analiza e disa fermave të vogla të gjedhit

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/10/2023

Data e ri-publikimit: 13/10/2023

img
REKOMANDIME PËR PËRMIRËSIM

Një mëshqerrë e shëndetshme është fillesa e tufës suaj të ardhshme.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/10/2023

Data e ri-publikimit: 05/10/2023

img
SI TË PËRBALLOJMË PROBLEMET QË SHFAQEN NGA NGROHJA (DJEGIA) E USHQIMEVE?

Cfarë mund të bëni me barin e dëmtuar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
NXEHTËSIA SHKAKTAR I PRISHJES SË CILËSISË SË USHQIMEVE

Cilat janë nivelet e rrezikshme të temperaturave dhe ndikimi i tyre mbi cilësinë e barit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
METODAT PËR MBAJTJEN E TEMPERATURËS OPTIMALE NË USHQIMIN DITOR TË LOPËVE

Cilët faktorë ndikojnë në ngrohjen (djegien) e barit të jonxhës dhe barit të livadhit?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/08/2023

Data e ri-publikimit: 17/08/2023

img
PARANDALIMI I AFLATOXINËS

Parandalimin e formimit të mykotoxinave duhet ta bëni së pari përmes zbatimit të praktikave të mira bujqësore.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 07/08/2023

img
STINA E NXEHTË DHE NDIKIMI MBI TUFËN E GJEDHIT

Tashmë kemi hyrë në stinën e nxehtë të verës shoqëruar me rritje të temperaturave të ajrit, ndaj është shumë e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje të veçantë monitorimit të sjelljes së tufës suaj me qëllim që të siguroni hidratimin e duhur të saj dhe uljen e ndikimit të temperaturave të larta.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
PROCESI I VLERËSIMIT TË KONDICIONIT TRUPOR

Si bëhet procesi i vlerësimit të kondicionit trupor tek lopa dhe çfarë duhet të keni parasysh për cdo lloj kondicioni trupor?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023

img
PËRSE ËSHTË I RËNDËSISHËM VLERËSIMI I KONDICIONIT TRUPOR TEK GJEDHI?

Vlerësimi me pikë i kondicionit trupor tek gjedhi është një metodë që shërben për të vlerësuar kondicionin trupor të kafshës, ose nivelin e dobësimit apo atë të dhjamosjes së tyre.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/07/2023

Data e ri-publikimit: 06/07/2023