Blegtori


img
SHENJAT E IDENTIFIKIMIT TË STRESIT NGA VAPA

Shenjat e identifikimit të stresit nga vapa përfshijnë si ato fizike ashtu edhe ato të sjelljes.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 30/06/2023

img
TRAJTIMI I STRESIT NGA VAPA

Nëse kafshët tuaja po shfaqin ndonjë nga shenjat e stresit nga vapa, ju mund të ndërmerreni veprimet e mëposhtme për ta zbutur ndikimin e vapës:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/06/2023

Data e ri-publikimit: 30/06/2023

img
SI TË MBROJMË TOKËN NGA GËRRYERJA?

Cilët janë formacionet tokësore dhe roli i tyre në qëndrueshmërinë ndaj gërryerjes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 27/06/2023

Data e ri-publikimit: 27/06/2023

img
SËMUNDJA E PESTËS AMERIKANE TEK BLETA

Kush është shkaktari i kësaj sëmundjeje?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 06/08/2020

Data e ri-publikimit: 08/06/2023

img
ÇFARË DUHET MBAJTUR PARASYSH PËR TË REALIZUAR NJË ANALIZË EKONOMIKE?

Çfarë duhet të keni parasysh për të realizuar një analizë ekonomike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 31/05/2023

img
PËRSE ËSHTË E DOMOSDOSHME MBAJTJA E TË DHËNAVE DHE ANALIZA EKONOMIKE E FERMËS?

Përse është e domosdoshme mbajtja e të dhënave dhe analiza ekonomike e fermës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
KONSTATIME GJATË VIZITAVE NË FERMA DHE INTERVISTIMEVE PËR MBLEDHJEN E TË DHËNAVE

Çfarë u konstatua gjatë intervistimeve dhe vizitave në ferma lidhur me analizën ekonomike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
DOMOSDOSHMËRIA E PREMIKSEVE

Çfarë përfitimesh do të shihni konkretisht në fermën tuaj duke përdorur premikset?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
PËRDORIMI I PREMIKSEVE

Rekomandimi i përgjithshëm orientues për t’ju mundësuar lehtësinë në përllogaritjen e peshës në gramë, është:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/05/2023

Data e ri-publikimit: 29/05/2023

img
VLERAT E ELEMENTËVE TË VEÇANTË

Cilët janë disa nga elementët e vecantë dhe domosdoshmëria e tyre në shëndetin e lopës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/05/2023

Data e ri-publikimit: 18/05/2023