Blegtori


img
STALLAT E GJEDHIT – STANDARDET MINIMALE KOMBËTARE

Cilat janë disa nga kërkesat dhe standardet që duhen plotësuar për ndërtimin e strehimeve të përshtatshme?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/11/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
KORRJA DHE SHIRJA E FARËS SË TËRFILIT ALEKSANDRIN

Korrja dhe shirja është operacioni përmbyllës i prodhimit të farës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/11/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Si të luftoni kuskutën në parcelat e farës së tërfilit aleksandrin?

Në gjininë e kuskutës bëjnë pjesë mbi 201 specie bimësh parazitare me ngjyra të verdhë, portokalli ose të kuqe (rrallë jeshile).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/11/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të tërfilit aleksandrin për farë

Cilat janë kërkesat e tërfilit aleksandrin për klimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/11/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
PRODHIMI I FARËS SË LOLIUMIT NJËVJEÇAR

Fara e loliumit njëvjeçar mund të prodhohet nga mbjelljet e zakonshme për prodhimin e njomishtes dhe mbjellje të veçanta (të specializuara) për prodhimin e farës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/11/2021

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
PRODHIMI I FARËS SË LOLIUMIT NJËVJEÇAR

Masa e korrur duhet te largohet brenda 2-3 ditëvedhe menjëherë pas largimit te saj  behet plehërimi plotësues me plehra azotike, nitrat ose ure, ne masën 40 - 46 kg/ha lende aktive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
Teknologjia e kultivimit të loliumit njëvjeçar

Cilat janë kërkesat e loliumit njëvjeçar për klimën, tokën dhe parabimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 11/05/2023

img
CILAT JANË FORMAT E PËRDORIMIT TË SHEQERIT NË TË USHQYERIT E BLETËVE?

Sheqeri mund të përdoret te bletët në formën e sherbetit ose të kandit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 10/05/2023

img
KALENDARI I NGJARJEVE - TË LESHTA/RASTI: PJELLJE TË ORIENTUARA NË PERIUDHËN TETOR-DHJETOR

PJELLJE TË ORIENTUARA NË PERIUDHËN TETOR-DHJETOR

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/05/2023

img
ÇËSHTJE MENAXHIMI TË TË LESHTAVE

Delet përbëjnë një grup interesant të kafshëve prodhuese të ushqimit për njerëz.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/11/2020

Data e ri-publikimit: 02/05/2023