Blegtori


img
Teknologjia e kultivimit të tërfilit aleksandrin për farë

Cilat janë kërkesat e tërfilit aleksandrin për klimën?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/02/2022

Data e ri-publikimit: 21/04/2023

img
Përgatitja dhe Vlerësimi i Cilësisë së Silazhit të Misrit me Kalli

Cilësia fillon me momentin e përgatitjes së silazhit.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 19/04/2021

Data e ri-publikimit: 19/04/2023

img
MASAT ZBUTËSE PËR ULJEN E EFEKTIT TË NDRYSHIMIT TË KLIMËS

Efekti i ndryshimeve klimatike, si po rrezikohet Shqipëria?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 18/04/2023

Data e ri-publikimit: 18/04/2023

img
SI DUHEN MBROJTUR KOLONITË E BLETËVE NGA SËMUNDJEN E PESTËS EUROPIANE?

Profilaksia dhe Trajtimi

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 16/04/2023

img
SËMUNDJA E PESTËS EUROPIANE

Çfarë është Pesta europiane?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 16/10/2020

Data e ri-publikimit: 16/04/2023

img
KULLOTAT PYJORE – BAZË E SIGURIMIT TË USHQIMIT PËR TË DHIRTAT

Shumllojshmëria e vegjetacionit në të gjithë vendin krijon mundësi për plotësimin e nevojave bazë të dhive për ushqim. Zonat pyjore janë zonat më të pasura për kullotje ku ato shfrytëzohen me efiçencë duke i dhënë vlerë të veçantë mishit dhe qumështit si në cilësi dhe në shije.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
KËRKESAT E DHIVE PËR USHQIM

Sasia e ushqimit që konsumohet nga dhitë varet nga disa faktorë sikurse janë rraca; seksi; mosha; madhësia; gjendja fiziologjike, pra nëse është barrëse, në fazën e tharjes apo në laktacion;  sistemi i menaxhimit, pra ekstensiv (kryesisht në kullotë) apo intensiv (kryesisht në stallë).

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
TË USHQYERIT E DHIVE

Disa parime lidhur me të ushqyerit e dhive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
SËMUNDJET MË TË ZAKONSHME TË DELEVE

Duke njohur sëmundjet më të zakonshme që prekin delet, shenjat tipike të tyre si dhe masat për parandalimin e këtyre sëmudjeve, ju mundësoni një tufë të shëndetshme dhe një ekonomi më të mirë e të qëndrueshme të fermës suaj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
SHËNDETËSIMI I TUFAVE TË DELEVE

Si të garantojmë një tufë delesh të shëndetshme dhe produktive?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023