Blegtori


img
NJË MUNDËSI EFIÇENTE PËR RRITJEN E TREGUESVE TË PRODHIMIT DHE RIPRODHIMIT PËR LOPËT

Çfarë është materiali biologjik elitar?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
SËMUNDJET MË TË ZAKONSHME TË DHIVE

Ju nuk mund të ndërrmerni rolin e një veterineri të tufës suaj, por ju mund të fitoni njohuri të mjaftueshme për të kuptuar se cilat janë disa nga sëmundjet më tipike të dhive, shenjat e tyre dhe më e rëndësishmja si mund ti parandaloni ato dhe ti luftoni në bashkëpunim me veterinerin e zonës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
SI MUND TI MBANI DHITË NË GJENDJE TË MIRË SHËNDETËSORE?

Duke mbajtur nën kontroll sëmundjet e kafshëve, ju siguroni një ekonomi më të mirë nga ferma. Vëzhgimi i rregullt i çdo individi në tufë është një domososhmëri.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
SHËNDETËSIMI I TUFAVE TË DHIVE

Përkujdesi për shëndetin është një pjesë e rëndësishme e menaxhimit të dhive.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
STREHIMI I TË IMTAVE

Përse duhet t'i kushtoni vëmendje të veçantë strehimit të të imtave?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
KULTIVIMI I PANXHARIT FORAGJER

Për një kultivim të suksesshëm të panxharit foragjer ju rekomandojmë të mbani parasysh:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
MËSHQERRAT - ÇËSHTJE TË TJERA QË LIDHEN ME MENAXHIMIN

Cilët elementë të menaxhimit duhet të mbani parasysh për një mëshqerrë që plotëson synimet tuaja?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/06/2020

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
KUJDESI SHËNDETËSOR I MËSHQERRAVE

Cilat janë sëmundjet më tipike që prekin mëshqerrat?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/06/2020

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
MËSHQERRAT - TË USHQYERIT

Si të garantoni përmes të ushqyerit një mëshqerrë me parametrat e duhura?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/06/2020

Data e ri-publikimit: 13/04/2023

img
PASTRIMI DHE DEZINFEKTIMI I DYLLIT TË BLETËS

Cilat janë mënyrat e ekstraktimit të dyllit të bletës?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 05/04/2023

Data e ri-publikimit: 13/04/2023