Blegtori


img
PËRMIRËSIMI RACOR DHE RACAT E TË LESHTAVE

Cilat janë delet më të preferuara në tufë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 30/03/2021

Data e ri-publikimit: 29/04/2023

img
RËNDËSIA E BUJQËSISË URBANE DHE SIGURIMI I USHQIMIT PËR ZHVILLIMIN E QYTETEVE TË SHËNDETSHME DHE TË QËNDRUESHME

Fermat urbane nxisin sipërmarrësit dhe sigurojnë një mundësi për inovacionin

Lexo më shumë


Data e publikimit: 14/10/2022

Data e ri-publikimit: 25/04/2023

img
SËMUNDJET MË TË ZAKONSHME TË DELEVE

Duke njohur sëmundjet më të zakonshme që prekin delet, shenjat tipike të tyre si dhe masat për parandalimin e këtyre sëmudjeve, ju mundësoni një tufë të shëndetshme dhe një ekonomi më të mirë e të qëndrueshme të fermës suaj.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
SHËNDETËSIMI I TUFAVE TË DELEVE

Si të garantojmë një tufë delesh të shëndetshme dhe produktive?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 15/10/2020

Data e ri-publikimit: 15/04/2023

img
STREHIMI I TË IMTAVE

Përse duhet t'i kushtoni vëmendje të veçantë strehimit të të imtave?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 14/04/2023

img
NDIKIMI I BLEGTORISË MBI NDRYSHIMET KLIMATIKE

Përllogaritjet tregojnë se blegtoria ndikon në një masë të konsiderueshme në efektin serë në nivel global.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 05/04/2023

img
TI PËRDORIM KULLOTAT DUKE I RUAJTUAR VLERAT E TYRE

Cilat janë disa nga masat që ju mund të merrni për ruajtjen dhe përmirësimin e kullotave?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
KULLOTAT, BURIM USHQIMI ME VLERË DHE EFIÇENCË PËR TË IMTAT

Të ushqyerit ka një ndikim të theksuar mbi riprodhimin, sasinë dhe cilësinë e prodhimit të qumështit, gjendjen shëndetësore të tufës, si dhe rritjen e pasardhësve tek të imtat.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 29/03/2021

Data e ri-publikimit: 30/03/2023

img
VLERA E PANXHARIT FORAGJER SI BURIM USHQIMI PËR BLEGTORINË

Përse panxhari foragjer është një nga burimet që mund ta përdorni në racionet ushqimore për blegtorinë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 23/03/2023

img
ORGANIZIMI I TERRITORIT TË FERMËS SË TË IMTAVE

Për të siguruar një organizim sa më efiçent të punës, merrni në konsideratë pozicionimin e elementëve përbërës të fermës si stalla; magazine; vendndodhjen e kullotës; depozitimin e silazhit, barit të thatë, koncentratës, etj. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/03/2023