Blegtori


img
STALLAT E TË IMTAVE – STANDARDET MINIMALE KOMBËTARE

Kërkesat dhe standardet që duhen plotësuar për ndërtimin e strehimeve të përshtatshme për të imtat

Lexo më shumë


Data e publikimit: 08/11/2021

Data e ri-publikimit: 09/03/2023

img
KALENDARI I NGJARJEVE NË FERMAT QË MBARËSHTOJNË TË LESHTAT

Përse ju shërben Kalendari i Ngjarjeve?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 09/09/2020

Data e ri-publikimit: 09/03/2023

img
RËNDËSIA E JONXHËS SI USHQIM PËR BLEGTORINË

A e dini se nga përmbysja e një hektari jonxhë ju i keni siguruar tokës rreth 120 kv lëndë organike?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 05/03/2023

img
TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT TË JONXHËS

Para se të filloni kultivimin e jonxhës, ju rekomandojmë të mbani parasysh se...

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 04/03/2023

img
KONTROLLI THUNDRAVE NË DELE

Çalimi tek të imtat pavarësisht shkakut, kërkon një përkujdesje të integruar për parandalim dhe kurim.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/09/2020

Data e ri-publikimit: 01/03/2023

img
MJELJA DHE HIGJENA E MJELJES NË DELE

Mjelja përbën një nga operacionet më të rëndësishme tek delja, e lidhur ngushtë me higjenën, mastitet, cilësinë e qumështit, si dhe angazhimin e fuqisë punëtore. Tregoni kujdes me pastërtinë e kafshës, të mjedisit, paisjeve dhe tuajën! Një qumësht cilësor fillon me mjedisin e pastërt, ndaj siguroni dysheme të thata, e të pastra, si dhe mjedise të drenazhuara përreth stallës.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/09/2020

Data e ri-publikimit: 01/03/2023

img
IDENTIFIKIMI, REGJISTRIMI DHE MBAJTJA E TË DHËNAVE

Përse ju nevojitet identifikimi, regjistrimi dhe mbajtja e të dhënave? – së pari për vendim marrjen në fermë; për një shëndet më të mirë të kafshëve; për gjurmueshmëri të prodhimit; mirqënie të kafshëve; mundësi mbështetje nga skemat e subvencionit; si dhe të kryeni një analizë reale ekonomike të fermës. 

Lexo më shumë


Data e publikimit: 01/09/2020

Data e ri-publikimit: 01/03/2023

img
KOSITJA DHE MANIPULIMI I JONXHËS

Çfarë duhet të mbani parasysh gjatë kositjes?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 02/03/2021

Data e ri-publikimit: 24/02/2023

img
ABORTET NË TË IMTA

Abortet, apo ndërprerja e parakohëshme e barrsmërisë tek të imtat përbën një shqetësim të konsiderueshëm, pasi ato shkaktojnë humbje të mëdha ekonomike në fermat që i mbarështojnë ato

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/02/2023

Data e ri-publikimit: 22/02/2023

img
CILËT JANË DISA SHKAKTARË TË TJERË TË ABORTEVE NË TË IMTA?

Ndër patogjenët (shkaktarët) kryesorë që bëhen shkak për një barrsmëri të pasuksesshme tek të imtat mund të përmendim:

Lexo më shumë


Data e publikimit: 22/02/2023

Data e ri-publikimit: 22/02/2023