Blegtori


img
NDIKIMET E NDËRSJELLTA NDËRMJET NGROHJES GLOBALE DHE BLEGTORISË

Cilat janë ndikimet e ndyshimeve klimatike e veçanërisht ngrohjes globale mbi blegtorinë?

Lexo më shumë


Data e publikimit: 04/04/2022

Data e ri-publikimit: 13/12/2022

img
FLUSHINGU TEK DELET OSE NXITJA PËRMES USHQIMIT ME DRITHËRA

Flushingu është përplotësimi i nevojave për ushqim tek delet me kondicion të dobët trupor si dhe atyre me moshë të avancuar. Përmes përdorimit kryesisht të drithërave në peridhën para ndërzimit dhe në fazën e pare të barrsmërisë.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
KULLOTAT DHE KULLOTJA NGA TË LESHTAT

Kullotat kanë një rëndësi të veçantë në të ushqyerit e deleve pasi ato plotësojnë rreth 70-80% të nevojave të tyre, duke kaluar rreth 10 orë në kullotë. Delet konsumojnë pothuajse të gjithë llojet e barërave në përbërje të një kullote, por kujdes ato janë delikate ndaj kullotave me përqindje të lartë legumesh, pasi tërfili veçanërisht tërfili i kuq dhe jonxha mund të sjellin vonesa në shfaqjen e afshit, ndaj ju rekomandojmë shfrytëzimin e kullotave të përzjera.

Lexo më shumë


Data e publikimit: 11/12/2020

Data e ri-publikimit: 11/12/2022

img
UJI DHE RËNDËSIA E TIJ NË NJË MOT TË FTOHTË

Kafshët që nuk konsumojnë ujë, nuk prodhojnë qumësht!

Lexo më shumë


Data e publikimit: 24/01/2022

Data e ri-publikimit: 05/12/2022